VIII. Nyilvántartó kartotékok

249.

OTBA nyilvántartási lapok betűrendben

1946-1947

Nyugdíjas lelkészek lapjai betűrendben

1924-1928-1932

250.

Lelkészözvegyek és árvák megszűnt kegydíjlapjai

1924-1928-1932

Lelkészözvegyek és árvák kegydíjlapjai

1924-1933

Lelkészözvegyek és árvák kegydíjlapjai betűrendben

Abaházy-Hódy

251.

Illyefalvy-Zsoldos

252.

Lelkészözvegyek és árvák kegydíjlapjai betűrendben

1929-1932

Ablonczy-Zsindely

253.

Törölt tagok lapjai

Elhunyt nyugdíjas lelkészek és özvegyek betűrendben

1940-1945

(Magyarország, Délvidék,Felvidék, Kárpátalja, Erdély)

254.

Nem jelentkezettek betűrendben

1940-1945

(Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Erdély)

255

Nyugdíjasok betűrendben

1933-1947

Újak betűrendben

1947

256.

Özvegyek kegydíjlapjai betűrendben

1933-1947

257.

Barsi-Gyüre

258.

Hajdú-Nyikos

259.

Olasz-Zsindely

Erdélyi özvegyek kegydíjlapjai

1940-1944