VII. Lelkészözvegy- és árvaügyek iratai

241.

Lelkészözvegyek nyilvántartása

1922

(Egyházkerületenként egyházmegyékben)

Kérdőívek lelkészözvegyek összeírásához

242.

Özvegyek és árvák törzslapjai egyházmegyei rendben egyházkerületenként

1899-1909

243.

Özvegyek és árvák kegydíjkérvényei

1905-1907

Özvegyek és árvák kegydíjkérvényei

1926

Özvegyek és árvák kegydíjkérvényei

1938-1946

244.

Özvegyek és árvák segélyezése

állami és háborús

1909-1919

Holland segély

1920-1922

Amerikai segély

1921-1923

245.

Özvegyek és árvák pótlólag beadott keresztlevelei 720/1916. sz. a.

Özvegyi nyugdíjak 1933. IX. tc. alapján betűrendben

Ablonczy-Farkas

246.

Farkas-Révész

247.

Saja-Zsigmond

248.

Özvegyek és árvák kölcsönjegyzései

Tervkölcsön

1949

II. Békekölcsön

1952