VI. Bevallási ívek egyházkerületeken belül egyházmegyénként

224.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Dunamellék

Budapest-Kecskemét

225.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Dunamellék

Külsősomogy-Vértesalja

226.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Dunántúl

Belsősomogy-Veszprém

227.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszáninnen

Abaúji-Gömörtornai

228.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszáninnen

Abaúji-Gömörtornai

229.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszántúl

Alsószabolcs-Bihari

230.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszántúl

Debreceni-Felsőszabolcsi

231.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszántúl

Hevesnagykunság-Szatmári

232.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Tiszántúl

Hevesnagykunsági-Szatmári

233.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Erdély

Bekecsaljai-Görgényi

234.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Erdély

Kalotaszegi-Marosi

235.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Erdély

Nagysajói-Udvarhelyi

236.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Királyhágómelléki

237.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Királyhágómelléki

238.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Felvidék és Kárpátalja

239.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról Felvidék és Kárpátalja

240.

Bevallás lelkészi állás javadalmáról elszakított részek

Tárgyalási iratok

1942-1952