Kiadványok

Báró Burián István naplói 1907-1922, Báró Burián István távirati könyvei 1913-1915 a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában, szerk. Horváth Erzsébet, Tenke Sándor, Budapest, 1999

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának repertóriuma, szerk. Horváth Erzsébet, Kánási Szabolcs, Laboda Ilona, Pappné Ladányi Boglárka, Budapest, 2000

Megújulás, visszarendeződés, Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához, szerk. Horváth Erzsébet, Budapest, MRE Kálvin János Kiadó, 2007

Megújulás, visszarendeződés, Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1957-1958-as esztendők történetének kutatásához, szerk. Horváth Erzsébet, Budapest, MRE Kálvin János Kiadó, 2008

Soos Géza 1912-2012, Jubileumi kötet, "A hitet megtartottam...", szerk. Horváth Erzsébet, [Budapest], MREZSL, 2012

Horváth Erzsébet, A református iskolák államosítása Magyarországon (1945-1948), Budapest, MREZSL, 2014