V. Gazdasági és anyagi ügyek, számadási iratok

137.

A.

doboz

Rendkivüli államsegély nyújtás

1897

137.

B.

doboz

Nagy államsegély folyósítása

1908-1924

138.

doboz

Nagy államsegély folyósítása

1924-1940

139.

doboz

a-b.

Nagy államsegély folyósítása

1941-1949

c.

Püspökök államsegélye

1913-1922

140.

doboz

a.

Püspökök államsegélye

1923-1927

b.

Czinke István államsegélyügye

1928-1943

c.

Dollárkölcsönökkel kapcsolatos ügyek

1932-1944

141.

doboz

a.

Hadikölcsönök valorizációja

1931-1944

b.

Kölcsönök Soproni egyházközség

1929-1937

c.

Kölcsönök Nagy János házvételi kölcsöne

1929-1943

d.

Kölcsönök lelkészek háborús kölcsöne a lelkészi nyugdíjintézettől

1916-1923

e.

Kölcsönök dr. Kiss J.

1946-1947

f.

Közigazgatási alap folyószámlakivonatai

1917-1931

142.

doboz

a.

Közigazgatási alap folyószámlakivonatai

1931-1944

b.

közigazgatási alap költségvetései

1913-1950

143.

doboz

Közigazgatási alap zárószámadásai

1915-1944

144.

doboz

a.

közigazgatási alapot terhelő számlák

1913-1941

b.

Református Konventi Központi Nyugdíjalap

1911-1931

145.

doboz

a.

Búzakötvények szétosztása az alapok közt

1943-1946

b.

Amerikai református egyházmegye segélyalapja

1907-1909

146.

doboz

a.

Külföldi segélyalapok Franciaországi árvízkárosultak

1930-1933

b.

Külföldi segélyalapok Megszállt területek

1916-1933

c.

Külföldi segélyalapok Királyhágómelléki egyházkerület

1924-1933

d.

Külföldi segélyalapok Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai

1923-1933

e.

Külföldi segélyalapok Általános külföldi

1933

f.

Beruházási hozzájárulás ügyei

1938-1940

Beruházási folyószámla

147.

A.

doboz

Székházépítkezés iratai

1908-1910

147.

B.

doboz

Székházépítkezés iratai

1908-1910

147.

C.

doboz

Székházépítkezés iratai

1908-1910

148.

doboz

Székházépítkezés iratai

1908-1910

149.

doboz

a.

Székházépítkezés iratai

1908-1910

b.

Konventi Székház adója

1909-1921

150.

doboz

Konventi Székház kisebb javításai

1910-1940

151.

doboz

a.

Konventi Székház kisebb javításai

1941-1951

b.

Konventi Székház fa és szénszámlák

1910-1931

152.

doboz

a.

Konventi Székház vízdíja

1909-1949

b.

OTBA ügyek 1942

Nyugtabélyegilleték

1921-1925

153.

A.

doboz

a.

Egyházi alkalmazottak balesetbiztosítása

1914-1925

b.

Biztosítási törvényjavaslat

1923

c.

Szanálási akció ügyei

1931-1943

153.

B.

doboz

Belkörű tűzbiztosítás

1913-1938

154.

doboz

a.

Vagyonleltár ügyek

1907-1937

b.

Nyugdíjintézeti segédmunkaerők díjazása

1908-1922

c.

Portómentesség ügyei

1907-1946

d.

Benedek Zs. fűtési átalánya

1917-1933

155.

doboz

a.

Benedek Zs. vasútijegy ügye

1927-1943

b-c.

Bizottsági utiszámlák

1911-1946

156.

doboz

Kézipénztár

1907-1911

157.

doboz

Kézipénztár

1912-1917

158.

doboz

Kézipénztár

1918-1928

159.

doboz

Kézipénztár

1929-1941

160.

doboz

a.

Magyar Földhitelintézettel kötött szerződés

1907-1945

b.

Földhitelintézeti levelezés

1939-1943

161.

doboz

Földhitelintézet könyvelési értesítései, vegyes folyószámlák

1930, 1936

162.

doboz

Földhitelintézet könyvelési értesítései, vegyes folyószámlák

1936, 1940

163.

doboz

Földhitelintézet könyvelési értesítései, vegyes folyószámlák

1941-1942

164.

doboz

Földhitelintézet könyvelési értesítései, vegyes folyószámlák

1943-1944

165.

doboz

a.

postatakarékpénztári csekkszámla

1943-1945

b.

4000-es számlakivonat

1932-1940

c.

Adóalapi számlák

1913-1945

Közalapi számlák

1913-1946

166.

doboz

a.

Bethlen nyomda számlák és jegyzőkönyvek

1921-1944

Számadások, számlák

b.

Községi nyomda

1904-1914

c.

XXI. jótékony célú 3779/1916. államsorsjáték (özv. papnék javára) számadása

d.

Hangya ipari Rt. számla, mosószappan, mosópor

1942-1944

167.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1918-1919

168.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1919

169.

doboz

a.

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1919

b.

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1920

170.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1920

171.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1921-1923

172.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1924-1926

173.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1927-1929

174.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1929-1930

175.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1931-1932

176.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1933

177.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1934-1935

178.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1935-1936

179.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1937

180.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1938-1939

181.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1939

182.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1940

183.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1941

184.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1942

185.

doboz

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1942-1943

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1943

186.

doboz

a.

Elszámolások, nyugták adósegélyekről

1943

b.

Elszámolások, nyugták konvent kézipénztár

1918-1925

187.

doboz

Elszámolások, nyugták konvent kézipénztár

1926-1936

188.

doboz

Elszámolások, nyugták konvent kézipénztár

1937-1940

189.

doboz

a.

Elszámolások, nyugták konvent kézipénztár

1942

b.

Utalványszelvényfüzetek Közalapi

1900-1910

190.

doboz

a.

Utalványszelvényfüzetek Gyámintézeti

1908-1913

b.

Utalványszelvényfüzetek vegyes