VI. Kimutatások, nyilvántartások

191.

doboz

1894. évi gyülekezeti jelentőjvek

Dunamelléki Egyházkerület 1. Alsóbaranya-bácsi egyházmegye 37 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 2. Felsőbaranyai egyházmegye 63 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 3. Kecskeméti egyházmegye 21 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 4. Külsősomogyi egyházmegye 30 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 5. Pesti egyházmegye 36 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 6. Solti egyházmegye 26 egyházközség

192.

doboz

Dunamelléki Egyházkerület 7. Tolnai egyházmegye 25 egyházközség

Dunamelléki Egyházkerület 8. Vértesaljai egyházmegye 34 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 1. Barsi egyházmegye 27 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 2. Belsősomogyi egyházmegye 71 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 3. Drégelypalánki egyházmegye 9 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 4. Komáromi egyházmegye 48 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 5. Mezőföldi egyházmegye

Dunántúli Egyházkerület 6. Őrségi egyházmegye 12 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 7. Pápai egyházmegye 27 egyházközség

193.

doboz

Dunántúli Egyházkerület 8. Tatai egyházmegye 29 egyházközség

Dunántúli Egyházkerület 9. Veszprémi egyházmegye 36 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 1. Abaúji egyházmegye 71 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 2. Alsóborsodi egyházmegye 46 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 3. Alsózempléni egyházmegye 61 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 4. Felsőborsodi egyházmegye 49 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 5. Felsőzempléni egyházmegye 29 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 6. Gömöri egyházmegye 45 egyházközség

194.

doboz

Tiszáninneni Egyházkerület 7. Tornai egyházmegye 16 egyházközség

Tiszáninneni Egyházkerület 8. Ungi egyházmegye 39 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 1. Alsószabolcsi egyházmegye 24 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 2. Békésbánáti egyházmegye 46 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 3. Beregi egyházmegye 64 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 4. Bihari egyházmegye 42 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 5. Debreceni egyházmegye 27 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 6. Érmelléki egyházmegye 39 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 7. Felsőszabolcsi egyházmegye 45 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 8. Hevesnagykunsági egyházmegye 26 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 9. Középszabolcsi egyházmegye 91 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 10. Máramaros-Ugocsai egyházmegye 31 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 11.

195.

doboz

Nagybányai egyházmegye 50 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 12.

Nagykárolyi egyházmegye 34 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 13.

Nagyszalontai egyházmegye 45 egyházközség

Tiszántúli Egyházkerület 14.

Szatmári egyházmegye 65 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület

Romániai egyházmegye (Bukarest-Ploest)

Erdélyi Egyházkerület 1.

Dési egyházmegye 18 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 2.

Erdővidéki egyházmegye 15 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 3.

Görgényi egyházmegye 29 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 4.

Gyulafehérvári egyházmegye 19 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 5.

Hunyadi egyházmegye 26 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 6.

Kalotaszegi egyházmegye 34 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 7.

Kézdi egyházmegye 14 egyházközség

196.

doboz

Erdélyi Egyházkerület 8.

Kolozsvári egyházmegye 24 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 9.

Küküllői egyházmegye 31 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 10.

Marosi egyházmegye 64 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 11.

Nagyenyedi egyházmegye 44 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 12.

Nagysajói egyházmegye 17 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 13.

Nagyszebeni egyházmegye 16 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 14.

Orbai egyházmegye

Erdélyi Egyházkerület 15.

Sepssi egyházmegye 38 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 16.

Széki egyházmegye 30 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 17.

Szilágyszolnoki egyházmegye 64 egyházközség

Erdélyi Egyházkerület 18.

Székelyudvarhelyi egyházmegye 43 egyházközség

197.

doboz

1899. évi jelentőívek az egyháziadózási viszonyairól (gyülekezetenkénti ívek betűrendben)

Dunamelléki Egyházkerület 1-4 egyházmegye

Alsóbaranya-bácsi - Felsőbaranyai - Kecskeméti

198.

doboz

Külsősomogyi egyházmegye

Dunamelléki Egyházkerület 5-8 egyházmegye

Pesti - Solti - Tolnai

199.

doboz

Vértesaljai egyházmegye

Dunántúli Egyházkerület 1-9 egyházmegye

Barsi - Belsősomogyi - Drégelypalánki - Komáromi - Mezőföldi - Őrségi - Pápai - Tatai - Veszprémi egyházmegye

200.

doboz

Tiszáninneni Egyházkerület 1-8 egyházmegye

Abaúji - alsóborsodi - Alsózempléni - Felsőborsodi - Felsőzempléni - Gömöri - Tornai - Ungi egyházmegye

201.

doboz

Tiszántúli egyházkerület 1-14 egyházmegye

Alsószabolcsi - Beregi - Békésbánáti - Bihari - Debreceni - Érmelléki - Felső-szabolcsi - Heves-nagykunsági - Közép-szabolcsi - Máramaros-ugocsai - Nagybányai

202.

doboz

Nagykárolyi - Nagyszalontai - Szatmári egyházmegye

Erdélyi egyházkerület 18 egyházmegye

Dési - Erdővidéki - Görgényi - Gyulafehérvári - Hunyadi - Kalotaszegi - Kézdi

203.

doboz

Kolozsvári - Küküllői - Marosi - Nagyenyedi - Nagysajói - Nagyszebeni

204.

doboz

Orbai - Sepsi-i - Széki - Szilágy-szolnoki

205.

doboz

a.

Székelyudvarhelyi egyházmegye

b.

Adózási viszonyok rendezése

Kimutatások egyházkerületenként

c.

Tisza István kidolgozása és vonatkozó levelei

1902

206.

doboz

a.

Adózási viszonyokra vonatkozó összesítő kimutatások egyházmegyénként Dunántúl

b.

Adózási viszonyokra vonatkozó összesítő kimutatások egyházmegyénként Tiszáninnen

c.

Adózási viszonyokra vonatkozó összesítő kimutatások egyházmegyénként Tiszántúl

d.

Adózási viszonyokra vonatkozó összesítő kimutatások egyházmegyénként Erdély

e.

Összesítő kimutatás lelkészi fizetésekről Dunamellék

f.

Összesítő kimutatás lelkészi fizetésekről Dunántúl

g.

Összesítő kimutatás lelkészi fizetésekről Tiszáninnen

h.

Összesítő kimutatás lelkészi fizetésekről Tiszántúl

i.

Összesítő kimutatás lelkészi fizetésekről Erdély

207.

doboz

Normálköltségvetés 1907-1916. évi (az 1917-1926. évi adósegély megállapításához) egyházközségek betűrendben egyházmegyénként Dunamelléki egyházkerületben

208.

doboz

a.

Normálköltségvetés 1907-1916. évi (az 1917-1926. évi adósegély megállapításához) egyházközségek betűrendben egyházmegyénként Dunántúli egyházkerületben

Belsősomogy 88 egyházmegye

b.

Bars 28 egyházközség

209.

doboz

a.

Drégelypalánk 9 egyházközség

Komárom 33 egyházközség

Mezőföld 5 egyházközség

Pápa 10 egyházközség

Tata 4 egyházközség

Veszprém 1 egyházközség

b.

Normálköltségvetés 1907-1916. évi (az 1917-1926. évi adósegély megállapításához) egyházközségek betűrendben egyházmegyénként Tiszáninneni egyházkerületben

Abaúj 75 egyházközség (I. rész)

210.

doboz

a.

Abaúj 75 egyházközség (II. rész)

b.

Alsóborsod 38 egyházközség (I. rész)

211.

doboz

a.

Alsóborsod 38 egyházközség (II.rész)

b.

Alsózemplén 58 egyházközség (I. rész)

212.

doboz

a.

Alsózemplén 58 egyházközség (II.rész)

b.

Felsőborsod 54 egyházközség (I. rész)

213.

doboz

a.

Felsőborsod 54 egyházközség (II. rész)

b.

Felsőzempléni 27 egyházközség

214.

doboz

a.

Gömöri 36 egyházközség

b.

Torna 8 egyházközség

c.

Ung 11 egyházközség

215.

doboz

Normálköltségvetés 1907-1916. évi (az 1917-1926. évi adósegély megállapításához) egyházközségek betűrendben egyházmegyénként Tiszántúli egyházkerületben

a.

Alsószabolcs-Hajdúvidék 22 egyházközség

b.

Bereg 62 egyházközség (I. rész)

216.

doboz

a.

Bereg 62 egyházközség (II. rész)

b.

Békésbánát 51 egyházközség (I. rész)

217.

doboz

a.

Békésbánát 51 egyházközség (II. rész)

b.

Bihar 31 egyházközség

218.

doboz

a.

Debrecen 19 egyházközség

b.

Érmellék 39 egyházközség

219.

doboz

a.

Felsőszabolcs 42 egyházközség

b.

Heves-nagykunság 16 egyházközség

220.

doboz

a.

Közép-szabolcs 39 egyházközség

b.

Máramaros-ugocsa 30 egyházközség (I. rész )

221.

doboz

a.

Máramaros-ugocsa 30 egyházközség (II. rész)

b.

Nagybánya 32 egyházközség

c.

Nagykároly 54 egyházközség (I. rész)

222.

doboz

a.

Nagykároly 54 egyházközség (II. rész)

b.

Nagyszalonta 39 egyházközség

223.

doboz

a.

Szatmár 63 egyházközség

224.

doboz

a.

Normálköltségvetés 1907-1916. évi (az 1917-1926. évi adósegély megállapításához) egyházközségek betűrendben egyházmegyénként Erdélyi egyházkerületben

Dés 18 egyházközség

b.

Erdővidék 8 egyházközség

c.

Görgény 28 egyházközség

225.

doboz

a.

Gyulafehérvár 15 egyházközség

b.

Hunyad 25 egyházközség

c.

Kézd 13 egyházközség

226.

doboz

a.

Kalotaszeg 34 egyházközség

b.

Kolozsvár 23 egyházközség

227.

doboz

a.

Küküllő 42 egyházközség

b.

Maros 80 egyházközség (I. rész)

228.

doboz

a.

Maros 80 egyházközség (II. rész)Ö

229.

doboz

a.

Nagyenyed 48 egyházközség

b.

Nagysajó 16 egyházközség

230.

doboz

a.

Nagyszeben 15 egyházközség

b.

Orba 9 egyházközség

c.

Sepsi 32 egyházközség

231.

doboz

a.

Szék 29 egyházközség

b.

Szilágyszolnok 55 egyházközség (I. rész)

232.

doboz

a.

Szilágyszolnok 55 egyházközség (II. rész)

b.

Udvarhely 51 egyházközség (I. rész)

233.

doboz

a.

Udvarhely 51 egyházközség (II. rész)

b.

Tiszti Címtár és Helységnévtár ügyei

1908-1944

c.

Egyetemes Névtár ügyei

1908-1931

234.

doboz

a.

Egyetemes Névtár ügyei

1932-1951

b.

Egyetemes Névtár kitöltött kérdőívei (I. rész)

235.

doboz

a.

Egyetemes Névtár kitöltött kérdőívei (II. rész)

236.

doboz

a.

Egyetemes Névtár korrektura, kéziratok

237.

doboz

a.

Egyetemes Névtár korrektura, kéziratok

238.

doboz

a.

Egyházközségek területi beosztása

Tiszántúli egyházkerület beadványa

1915

b.

Polgári községek egyházhatósági beosztása 6881/1915. (I. rész)

239.

doboz

a.

Kimutatási ívek járásonként

Rend. tan. városok

Törvényhatóságú joggal felruházott városok

b.

Polgári községek beosztása egyházmegyénként, kimutatás egyházkerületi sorrendben

1917

240.

doboz

Polgári községek beosztása

1909-1922

241.

doboz

Polgári községek ügyei

1925-1948

242.

doboz

Egyházi szükségletek összeírása az 1848. XX. tc. végrehajtásához (kérdőívek az egyházközségek szükségleteiről) betűrendben egyházkerületek és egyházmegyék sorrendjében

1913

a.

Dunamellék: Alsóbaranyai - Vértesaljai egyházmegye

b.

Dunántúl: Barsi - Mezőföldi egyházmegye

243.

doboz

a.

Dunántúl: Őrségi - Veszprémi egyházmegye

b.

Tiszáninnen: Abaúj - Tornai egyházmegye

244.

doboz

a.

Tiszáninnen: Ungi egyházmegye

b.

Tiszántúl: Alsószabolcsi - Nagybányai egyházmegye

245.

doboz

a.

Tiszántúl: Nagykárolyi - Szatmári egyházmegye

b.

Erdély: Dési - Marosi egyházmegye

246.

doboz

a.

Erdély: Nagyenyedi - Udvarhelyi egyházmegye

b.

Az 1848. XX. tc. végrehajtásában kibocsájtott kérdőívekhez: Közalapi Számadások

247.

doboz

a.

Egyházkerületek és egyházmegyék szükségleteinek összeírása: kérdőívek

b.

Egyházkerületek és egyházmegyék szükségleteinek összesítő kimutatása

1915

c.

Kimutatás földadóminimumokról

d.

Egyházközségek anyagi helyzetéről (68/1939. konv.sz.) kérdőívek egyházmegyékként betűrendben

Dunamelléki egyházkerület 1-3. egyházmegye

248.

doboz

a.

Dunamelléki egyházkerület 3-8. egyházmegye

249.

doboz

a.

Dunamelléki egyházkerület 9. egyházmegye

b.

Dunántúli egyházkerület 1-3. egyházmegye

250.

doboz

a.

Dunántúli egyházkerület 4-8. egyházmegye

251.

doboz

a.

Dunántúli egyházkerület 9. egyházmegye

b.

Tiszáninneni egyházkerület 1-2. egyházmegye

252.

doboz

a.

Tiszáninneni egyházkerület 3-6. egyházmegye

253.

doboz

a.

Tiszáninneni egyházkerület 7-8. egyházmegye

b.

Tiszántúli egyházkerület 1-3. egyházmegye

254.

doboz

a.

Tiszántúli egyházkerület 4-9. egyházmegye

255.

doboz

a.

Tiszántúli egyházkerület 10-14. egyházmegye

256.

doboz

a.

Erdélyi egyházkerület 1-7. egyházmegye

257.

doboz

a.

Erdélyi egyházkerület 8-13. egyházmegye

258.

doboz

a.

Erdélyi egyházkerület 14. egyházmegye

b.

Délvidéki egyházkerület északi, nyugati és német egyházmegyék

c.

Összesítő kérdőívek az egyházközségek anyagi helyzetéről, ívek kerületenként (I-IV.)

259.

doboz

a.

Összesítő kérdőívek az egyházközségek anyagi helyzetéről, ívek kerületenként (V-VI.)

b.

Egyházi alkalmazottak személyi adatairól (abc rendben, kérdőívek egyházmegyékként)

1946

A.

lelkészek

Dunamelléki egyházkerület 1-6. egyházmegye

260.

doboz

a.

Dunamelléki egyházkerület 7-9. egyházmegye

b.

Dunántúli egyházkerület 1-7. egyházmegye

c.

Tiszáninneni egyházkerület 1-2. egyházmegye

261.

doboz

a.

Tiszáninneni egyházkerület 7-9. egyházmegye

b.

Tiszántúli egyházkerület 1-6. egyházmegye

262.

doboz

a.

Tiszántúli egyházkerület 7-11. egyházmegye

B.

tanerők (egyházmegyékként, középiskolák különvéve, betűrendben)

b.

Dunamelléki egyházkerület

1. Budapesti egyházmegye

Theologia, Gimnázium, Baár-Madas, Skót misszió, polgári, vallástanítók

2. Felsőbaranyai egyházmegye

Pécsi leánynevelő

3. Kecskeméti egyházmegye

Általános, Cegléd általános

263.

doboz

a.

Kecskemét: Jogakadémia, Tanítóképző, leánygimnázium, gimnázium

Kiskunhalas. polgári, gimnázium

Nagykőrös: általános, polgári, tanítóképző, gimnázium

b.

1. Külsősomogyi egyházmegye

2. Pesti egyházmegye

általános, szentendrei polgári

3. Pestkörnyéki egyházmegye

4. Solti egyházmegye

általános, dunavecsei polgári, kunszentmiklósi gimnázium

5. Tolnai egyházmegye

gyönki gimnázium,

6. Vértesaljai egyházmegye

264.

doboz

a.

Dunántúli egyházkerület

1. Belsősomogyi egyházmegye

általános, csurgói kollégium iskolái

2. Drégelypalánki egyházmegye

3. Mezőföldi egyházmegye

4. Őrségi egyházmegye

5. Pápai egyházmegye

általános, pápai kollégium iskolái

6. Tatai egyházmegye

7. Veszprémi egyházmegye

b.

Tiszáninneni egyházkerület

265.

doboz

a.

1. Abaúji egyházmegye

2. Alsóborsodi egyházmegye

általános, miskolci gimnázium, leánygimnázium

3. Alsózempléni egyházmegye

Sárospataki Főiskola, gimnázium és Tanítóképző

4. Felsőborsodi egyházmegye

266.

doboz

a.

Tiszántúli egyházkerület

1. Alsószabolcs-Hajdúvidéki egyházmegye (középiskolákkal együtt betűrendben)

2. Beregi egyházmegye

267.

doboz

a.

3. Békésbánáti egyházmegye

általános, Békési gimnázium, Hódmezővásárhelyi fiú- és leánygimnázium, Szeghalmi gimnázium

4. Bihari egyházmegye

5. Debreceni egyházmegye

általános, Theologia, Gimnázium, Tanítóképző, Dóczi leánynevelő intézet iskolái

268.

doboz

a.

6. Felsőszabolcsi egyházmegye

7. Heves-nagykunsági egyházmegye

általános, Karcagi gimnázium, Kisújszállási gimnázium, Mezőtúri gimnázium

269.

doboz

a.

8. Középszabolcsi egyházmegye

általános, Nyíregyházi leánykálvineum iskolái

9. Nagykárolyi egyházmegye

10. Nagyszalontai egyházmegye

11. Szatmári egyházmegye

C.

Világi alkalmazottak

b.

Dunamelléki egyházkerület

Budapesti, Felsőbaranyai, Kecskeméti, Külsősomogyi egyházmegyék

270.

doboz

a.

Pesti, Pestkörnyéki, Solti, Tolnai, Vértesaljai egyházmegyék

b.

Dunántúli egyházkerület

Belsősomogyi, Mezőföldi, Őrségi, Pápai, Tatai, Veszprémi egyházmegyék

Tiszáninneni egyházkerület

Abaúji, Alsóborsodi, Alsózempléni, Felsőborsodi egyházmegyék

c.

Tiszántúli egyházkerület

Alsószabolcsi egyházmegye

271.

doboz

a.

Beregi, Békésbánáti, Bihari, Debreceni (külön a debreceni városi egyházak), Felsőszabolcsi, Heves-nagykunsági, Középszabolcsi, Nagykárolyi, Nagyszalontai, Szatmári egyházmegyék

D.

Özvegyek

272.

doboz

lelkészözvegyek (A-R)

273.

doboz

a.

lelkészözvegyek (S-Zs)

b.

theologiai tanárok özvegyei

tanárok és tanítók özvegyei

c.

Menekült lelkészek nyilvántartása

1944-1945

:

Menekültek tanácsadójának iratai

1. Konventi nyilvántartófüzet

2. Nyilvántartottak lakcímjegyzéke

3. Segélyreszorulók nyilvántartása

4. Erdélyi menekültek abc-s névsora

5. Menekültügyi akták

274.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai

1944

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai I. 1-63.

275.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai II. 64-137.

276.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai III. 138-220.

277.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai IV. 221-300.

278.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai V. 300-383.

279.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai VI. 284-482.

280.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai VII. 483-568.

281.

doboz

a.

Menekült lelkészek lelkészek jelentkezési iratai Dél-Erdély 1-17.

b.

Menekült lelkészek lelkészek fizetési és segélyelszámolási iratai (A-K)

1945

282.

doboz

Menekült lelkészek lelkészek fizetési és segélyelszámolási iratai

(K-Sz)

283.

doboz

a.

Menekült lelkészek lelkészek fizetési és segélyelszámolási iratai

(T-Zs)

b.

Postakönyvek (konventi)

1-4.

Postakönyv

1898-1909

284.

doboz

5-8.

Postakönyv

1914-1931

285.

doboz

9-12.

Postakönyv

1924-1931

286.

doboz

13-17.

Postakönyv

1931-1936

287.

doboz

18-22.

Postakönyv

1936-1938

288.

doboz

23-27.

Postakönyv

1938-1941

289.

doboz

28-32.

Postakönyv

1941-1945

290.

doboz

33-37.

Postakönyv

1945-1950

291.

doboz

38.

Postakönyv

1950

a-c.

Kézbesítőkönyv

1935-1957

d.

Csekk postakézbesítőkönyv

1939-1955