IV. Közös Protestáns ügyek - katonai lelkészség

128.

doboz

b.

Közös protestáns bizottsági iratok, Jogügyi bizottság közös protestáns ügyekben 1900

22/1904. konventi jegyzőkönyvi szám mellékletei az 1848. XX. tc. végrehajtásához

Közös protestáns bizottsági jegyzőkönyvek

1907-1940

A Nagygeresdi egyezmény iratai

1909-1949

Az érvényét vesztett IV. c. utáni újabb megállapodás

1900

129.

doboz

a-b.

Közös protestáns bizottság ügyei

1908-1940

c.

Sztehlo: A protestáns közös bizottság munkája

1892-1924

130.

doboz

a.

Sztehlo: A protestáns közös bizottság munkája

1941-1949

b.

dr. Rásó Lajos: A magyar evangélikus és református közigazgatási bíróság szervezéséről és eljárásáról

1938

Társadalompolitikai szakbizottság iratai

1947

A Komádi ügy aktái

1940-1942

131.

doboz

Kérdőívek protestánsok római katholikus célokra való megadóztatása tárgyában

1907

132.

doboz

Kérdőívek protestánsok római katholikus célokra való megadóztatása tárgyában

1907

133.

doboz

Kérdőívek protestánsok római katholikus célokra való megadóztatása tárgyában

1907

134.

doboz

a.

Tábori lelkészet ügyei

1900-1922

b-c.

Halottvizsgálati bizonyítványok

1914-1924

135.

doboz

Halottvizsgálati bizonyítványok

1925-1936

136.

A.

doboz

Halottvizsgálati bizonyítványok

1937-1951

136.

B.

doboz

Tanulmányi segélyek

1943-1944