21. fond Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) iratai

Magyarországon a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (KIE, YMCA) 1892-ben ismerték el. A már korábban, 1883. október 31-én megalakult KIE-t a belügyminiszter a keresztyén szó miatt nem jegyezte be a hivatalos egyesületek közé.

"A KIE célja az, hogy egy társaságba gyűjt se azokat az ifjakat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek fogadják el a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, s együtt akarnak munkálkodni Mesterük országának az ifjúság között való terjesztésében.- A KIE gyorsan terjedt szerte a világon. Összefogta, egyesületbe tömörítette a faluból városba felkerült iparos, kereskedő ifjúságot.

1910-ben a KIE keretében szervezték meg az első magyar cserkészcsapatot. Az első világháború idején, 1914-ben megnyitotta az első katonaotthont Budapesten, majd 17 követte szerte az országban.

A magyar KIE részt vett (az amerikai KIE mellett) az Oroszországban hadifogságba esett katonák gondozásában és kiszabadítósában.

Hatékony kapcsolatot épített ki a nemzetközi KIE-vel.

A KIE tevékenysége három ágra oszlott 1926-tól. Megmaradt a KIE Szövetség a maga városi egyesületeivel, ill. mind a református, mind az evangélikus ág önállóan végezte munkáját.

Egyházunk Egyetemes Konventje 1933-ban hivatalosan elismerte és magáénak vallotta a KIE református ágát.

A KIE a népfőiskolai mozgalom kezdetétől fogva részt vett (1936-1948) annak munkájában, sőt önálló népfőiskolákat hozott létre. A Népfőiskolai Tanács megszervezését (1941) a KIE kezdeményezte.

1943-ban fejezték be új székházuknak építését a Vas u. 2-ben (ma Ódry Színpad) a protestáns tábori püspökséggel közösen.

A II. világháború után Victor János lett a KIE elnöke, nemzeti titkára gróf Teleki László. Alapszabályának újólag való jóváhagyását állami részről sokáig halasztották, s a megoldás 1948-ban a berekfürdői konferencián (Makkai Sándor vezette) kínálkozott. A többi ifjúsági szövetséggel együtt kérték az Egyetemes Konventtől, hogy oldja fel az egyesületi kereteket és az egyesületi munka épüljön be a gyülekezetek életébe. 1950-ben a KIE közgyűlése Bereczky Albert elnökletével kimondta feloszlatását. A KIE tagsága szabálytalannak tartotta a közgyűlést, mert nem Victor János a KIE elnöke elnökölt, hanem Bereczky püspök. A KIE minden tulajdona nem az egyház, hanem az állam tulajdonába került.

A KIE 1990-ben szerveződött újjá.