V. Nyomtatványok

41.

doboz

1.

KIE tanfolyamok, meghívók, körlevelek, plakátok

1925-1944

a.

1925-1943

42.

doboz

b.

1929-1941

43.

doboz

c.

(és a BRKIE vezetői munkaközösségének értesítője)

1935-1944

d.

meghívók, programmok, KIE naptárak

1935-1944

e.

Budapest-Fasori KIE anyag fényképekkel

f.

Választmányi ülés

1945

g.

BKIE tagnévsora

1938

h.

Hölgybizottság vándor kelengyeleltára

1940

44.

doboz

a.

KIE sajtónapok, konferenciák

b.

KIE egyesületi munka naptárak

c.

KIE szövetség központi alkalmai

d.

Nyári táborok: Dunavecse

45.

doboz

a.

"A work of Art" - Danziger rajza a szibériai magyar hadifoglyokról

1915

b.

Ifjúsági faliképek

c.

Tájkép

46.

doboz

Fényképek, tablók

47.

doboz

2.

Prospektusok, tájékoztatók

a.

KIE nyomtatványok

b.

(YMCA) KIE idegennyelvű nyomtatványok

c.

Német és angol bulletinek

1929-1942

48.

doboz

d.

Egyéb KIE nyomtatványok

e.

Népfőiskolák

1939-1942

3.

a.

Fényképek és hadifoglyok diái Theewissen

b.

Fényképek negativjai (Megyercsy Béla)

c.

Budapest-Fasori KIE fényképek

d.

első cserkészet filmjei

4.

a.

Analekták; 2 stencil, 1 bélyegző

49.

doboz

5.

Folyóiratok

Ébresztő

1910-1915

50.

doboz

Ébresztő

1912-1932

Evangélikus Ifjúság

1931-1932

Református Ifjúság

1931-1932

51.

doboz

Ébresztő

1926-1940

52.

doboz

Magyar Ifjúság

1918-1936

53.

doboz

Magyar Ifjúság

1936-1945

Magyarság

1918

54.

doboz

Magyarság

1918

Református Ifjúság

1932-1944

Kerékvágás

1937-1944

KIE Munka (Debrecen)

1935-1939

Kálvinista Szemle

1933

55.

doboz

Otthon (Hódmezővásárhelyi KIE lap)

1933-1942

Otthon

1943-1944

Beszámoló a hódmezővásárhelyi RKIE két világháború közti életéről

56.

doboz

Tűzoszlop

1945-1947

Egyéb folyóiratok (magyar, külföldi)

57.

doboz

6.

Nyomtatványok

Prosch Károly: A KIE munka

1939

Dennenmann: Mit csináljunk az ifjúsági összejöveteleken?

1936

Koczog A.: Gyakorlati keresztyén nevelés

1937

Koczog A.: Nemzeti tragédiáink okai és tanulságai

1936

Koczog A.: Ifjúságunk lelki ébredése

1940

Koczog A.: Emlékeim a KIE 60 éves múltjából

1943

Koczog A.: Keresztyén jellemnevelés

1941

Darvas József: Haladék

1945

Ifjúsági vezetők könvtára II. játékoskönyv

1930

Karácsony Sándor: Kik vagyunk és mit akarunk?

1935

KIE zsebkönyv

1935

Erős-Szőllősy: Bevezetés a KIE munkába

1939

Erős Sándor: Mit adjunk elő?

1934

Koszorús Ilona: Balatonszárszó-Budapest (SDG krónika)

Vegyes iratok

58.

doboz

Szőllősy István iratai

Hármaskönyv

A másik forradalom (cserkészet)

Emlékeim a két híd városából

Három királyok útján

Az üveghegyek alatt

Képzelt beszélgetés Károlyi Mihállyal

Toldi György látogatása (Szőllősytől)

Karácsony Sándor korai irásai

Szabó Imre és társai a balatonkenesei üdülő ügyében

59.

doboz

KIE-SDG-MEKDESZ anyag

Debreceni KIE; Szekeres Mihály

Megyercsy-korszak

1909-1925

60.

doboz

7.

Utótörténet

a.

Czine Mihály: Nép és irodalom((p. 122-125) Móricz és a protestáns hagyományok)

1981

b.

Szőke Imre: A KIE története hazánkban

c.

Kovács Bálint: A KIE hadifogolymisszió

d.

Kovács Bálint: A KIE munka az 1920-as évektől

e.

Ecsedy Aladár: A KIE története

f.

Kovács Bálint: A KIE; a protestáns egyházak népfőiskolái - elhangzott 1983. március 17. Országos Népfőiskolai baráti találkozó 8 p. fénymásolat. A találkozó programmja és erről megjelent cikk a Magyar Nemzet 1983. március 18-i számában 3.p.

g.

Kovács Bálint: Emlékezés a népfőiskolai mozgalomra (Reformátusok Lapja, 1983. március 6. 5.p.)

h.

Szathmáry Lajos: Kapcsolataim evangéliumi mozgalmakkal és a népfőiskolával

1983. február 20. 8.p.

i.

Ács Mihály: A gödöllői RKIE története

Bujtás István: A gödöllői KIE története

j.

Kovács Bálint: Egy százéves ifjúsági mozgalom: KIE (1983)

k.

A debreceni KIE utcagyermekmisszió története (összeállította: Nagy József, 1966)

l.

Gecsey István: Az abaújszántói KIE története

m.

Bulletin (1986. január-június) - Sebők Lajos

n.

Koczog András iratai

61.

doboz

a.

KIE dokumentumok

1942-1945

b.

KIE Ifjúsági hét

1945

c.

KIE megszűnésének dokumentumai (Szondi Béla, Nagy Gyula; 1946, 1957, 1974)

1945-1948

d.

Balatonszárszó jelentősége és hatása az egyházi életre

e.

Bucsay Mihály: A magyar református egyház története

f.

Egyházi lapok, cikkek

1939-1947

g.

KIE jubileumi zsebkönyv (szerk.: Batiz D.; Máday B.)

1935

h.

Szabó Aladár: Kegyelem által

1941

i.

1945 után írt cikkek, dokumentumok

j.

Máday Béla (életrajza, KIE történet)

1938-1983

k.

Garay Miklós önéletrajza

1984

l.

Szigeti (Pozsár) István írása

Soós Géza KIE története

62.

doboz

a.

YMCA (KIE) angol nyelvű kiadványok

History of the world's alliance of Young Men's Christian Associations

1955

63.

doboz

1.

Pógyor István (-nak a KIE nemzeti titkárának 1990. május 19-én a rákosi temető 301-es parcellájában tartott közös református-evangélikus egyházi gyászszertartás után a sírján elhelyezett koszorúk szalagfeliratai

64.

doboz

1.

Pógyor István (visszaemlékezések, levelek, fényképek)

1960-1990

2.

Teleki László

a.

iratok (az ítélet), visszaemlékezések

b.

Confessio 1990/1. száma

3.

1990. május 18-20 iratai

a.

névsorok

b.

egyéb iratok

65.

doboz

Volt KIE tagok iratai

Balogh Elemér