I. Szervezeti iratok

1.

doboz

1.

Alap- és működési szabályzatok

a.

Az IKE Nemzeti Szövetségének alapszabálya

1909

b.

A BRIE alapszabálytervezete

1892

A BRIE alapszabálya

1912-1915

A BRIE alapszabálymódosítási kérvénye

1913

c.

A BKIE alapszabálya

1927-1930

A BKIE alapszabálymódosítása

1937

d.

KIE Nemzeti Szövetség alapszabályai

1935-1937

e.

A KIE egyháziasítása

1932-1933

f.

Működési szabályzatok

1928-1936

g.

Budapest és környéki KIE-k

1932-1942

h.

Vidéki KIE-csoportok (csatlakozott egyesületek, mozgalmi ügyek)

1924-1946

i.

KIE-bélyeg

j.

RKIE alapszabály

1933(,)

2.

doboz

2.

Tisztikar és tagnévsor

1927-1945

3.

Csatlakozási iratok

a.

A-B

1930-1947

3.

doboz

b.

C-V

1928-1943

c.

K-NY

1926-1944

4.

doboz

d.

1926-1940

Jegyzőkönyvek

1908-1946

A.

Vegyes jegyzőkönyvek

a.

1929-1937

5.

doboz

b.

1938-1942

6.

doboz

c.

1943-1946

7.

doboz

d.

1908, 1928-1938, 1940, 1944-1946

B.

a.

Választmányi és közgyűlési jegyzőkönyvek

1936-1940

8.

doboz

b.

Választmányi és közgyűlési jegyzőkönyvek

1942-1946

C.

Titkári értekezletek jegyzőkönyvei

1928-1942

D.

a.

KIE elnöki tanácsi ülések jegyzőkönyvei

1936-1938

b.

Intézőbizottsági ülések jegyzőkönyvei

1932-1938

9.

doboz

E.

a.

Vas utcai Házépítő Bizottság jegyzőkönyvei

1941-1944

b.

A Magyar királyi Honvédség protestáns egyházi szervezete és a KIE között a Vas utcai székház épülete ügyében hozott megállapodások jegyzőkönyvei

1941

F.

KIE házigazgatóság jegyzőkönyvei és jelentése

1933-1936

G.

Gazdasági Bizottsági ülések jegyzőkönyvei

1931-1936

H.

A gróf Teleki Pál székházzal kapcsolatos iratok

10.

doboz

A BKIE jegyzőkönyvei

1926-1946

11.

doboz

5.

Jelentések

6.

KIE történetével kapcsolatos iratok

a.

Önéletrajzok, naplójegyzetek (Koczog A., Sebők Lajos)

1952

b.

Bereczky igehírdetése Karácsony Sándor ravatalánál és róla szóló feljegyzései

1961

Karácsony: A szeretet

1936

c.

RKIE megszűnése

1948

d.

KIE és RKIE viszonyának ügye

1945

e.

Első évi tudósítvány a Pesti Evangyéliumi Legényegyletről

1860

f.

Vegyes KIE történeti ismertetők, dokumentumok

g.

Fermaud Károly előadása

1883

h.

Révész I.: Először az Isten országát... - beszéd a KIE fennállásának félévszázados évfordulóján

1933

i.

KIE Zsebkönyv (szerk.: Batiz/Máday)

1935

j.

Magyar Ijúság 1933/12. sz. Ünnepi szám a KIE 50 éves jubileuma alkalmából

k.

Koczog: A BKIE története

1929

l.

Kiss: A RKIE vázlatos története

1941

m.

Töltéssy Zoltán személyi iratai

1918-1932

n.

Ács Mihály levelezése volt KIE-tagokkal KIE-anyaggyűjtés tárgyában

1980-1981

o.

Szilassy Aladár: A keresztyén ifjúsági egyesületekről

1896

p.

Szilassy A.: A keresztyén munka s ebben az ifjúság szerepe

1892

q.

Szilassy A.: Az ifjúság keresztyén gondozásáról

1904

Forgács Gyula: Keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

1904

7.

Egyéb szervezeti iratok

1912-1946

12.

doboz

8.

Szilassy Alapítvány iratai

1914-1938