III. Munkaágak

1.

Ima-, és bibliaórák és előadások

a.

Ima-, és bibliaórák jelenléti könyvei

1937-1938

Ima-, és bibliaórák jelenléti könyvei

1938-1939

b.

RKIE jelenléti napló

1940-1944

c.

Előadások

2.

Vezetőképző tanfolyamok

1939-1943

Vezetőképző tanfolyamok

1947

3.

KIE hetek

a.

Jubileumi hét

1943

b.

Ifjúsági hét

1945

c.

Felvidéki hét

1939

26.

doboz

4.

Konferenciák

a.

Vándorgyűlések

1939-1940

b.

Konferenciák

1937-1942

Konferenciák

1942-1944

c.

Az 1939. évi Losonci Konferenciáról Tollas Domonkos jegyzetfüzete

1939-1945

d.

Kolozsvári egyesületi konferencia

1940

e.

Konferenciák, tanfolyamok résztvevői

1942-1944

f.

Konferenciákon résztvevők címanyaga

1942-1944

g.

Kötzeti konferenciák összefoglaló jelentései

1939

h.

Az 1940-es budapesti és 1941-es debreceni sexualetikai konferenciák

i.

Nemzeti Konferencia Debrecen

1935

j.

Sátoraljaújhelyi konferencia résztvevőiről fénykép

27.

doboz

5.

A dunavecsei tábor iratai

a.

A táborok törzskönyve

1936-1940

b.

Táborok és tanfolyamok címanyaga

1939-1940

c.

Tábori szabályok; programm

1936-1943

d.

Jegyzőkönyvek, jelentések, beszámoló

1933-1944

e.

Ifjúsági Parlamenti jegyzőkönyv

1937-1945

f.

Postakönyv

1942-143

g.

Irattári levelek

1942-1943

h.

"Csónak-ügyek"

1940-1944

i.

Táborfejlesztés

1937

j.

Elszámolás

1942-1943

28.

doboz

k.

Leltárok

1937-1938

Leltárok

1942-1943

l.

Táborok

1936-1941

m.

Műkedvelői tábor

1942

n.

Sajtó tábor

1942

o.

Vezetői tábor

1942

p.

Földmíves tábor

1942

q.

Serdülő tábor

1943

r.

Sajtó tábor

1943

s.

Vezetői tábor

1943

t.

Vegyes adminisztrativ iratok

1943-1945

u.

Kérdések, feleletek, fényképek

1942-1943

v.

Svédekkel közös kirándulás

1945

29.

doboz

6.

Egyéb táborok

a.

Nyári táborok

1937-1939

b.

Nyári tábor(ok) - Balatonszárszó

1946

c.

Téli táborok

1942-1943

d.

Balatonfői tábor

1940-1941

e.

Vidéki alkalmak

1929-1942

f.

Ifjúsági Parlamentek kérdései

1942-1944

g.

Táborok és összejövetelek kérdései

h.

Táborok résztvevőinek névsora

1939-1940

7.

Szórványmisszió

1941-1944

30.

doboz

8.

Családnélküliek karácsonyi vacsorája

1937

9.

Telepítés

1941-1943

10.

Népművelés (film, filmmisszió, csütörtök esték)

1937-1943

11.

a.

KIE-cserkészet

1. Az I. sz. BKIE Cserkészcsapat története Molnár Lászlótól

1910-1923

2. Papp Gyula: A szövetségi magyar cserkészmunka története

1939

3. Papp Gyula: Légy résen! a cserkészfiúk könyve

1920

4. Bing Ede: A cserkészet útmutatója

5. A falu várja a cserkészetet

6. Vezetők lapja 1933. februári száma

7. Kisebb nyomtatványok

1915-1945

12.

b.

Tanonc ügyek

1939-1943

13.

Zenekar-énekkar

1935

14.

Hangversenyek

1945

15.

Úszó szakosztály

1938

16.

Repülő szakosztály

1938

17.

Tanulmányutak (külföldön is)

1927-1931

31.

doboz

18.

YMCA-hadifoglyok: szibériai magyar hadifoglyok hazahozatala TheeuWissen által(jegyzőkönyvek, fényképek, "hadifogoly-orgona", nyomtatványok, körlevelek)

1919-1935

32.

doboz

19.

Könyvesbolt

a.

Alakuló tanácsülés

1942

b.

Alakuló választmányi ülés

1942

c.

I. Tanácsülés

1943

d.

II. Tanácsülés

1943

e.

Igazgatási ülés

1944

f.

Könyvesbolt egyesítése

1943-1944

g.

Irattár

1935-1944

h.

Könyvrendelés

1943

i.

Iratterjesztés

1940-1942

j.

Iratterjesztés pénztárkönyve

1940-1941

k.

Karácsony Sándor: Hegyibeszéd

l.

Bibliatanulmányok propagandája

1937

20.

Sajtó

a.

Sajtóbizottság

1938-1940

b.

Sajtó ügyek

1938-1939

c.

Sajtóbizottság ülése

1943

33.

doboz

d.

Kiadványok tervei

1939

e.

"Falum ifjúságának élete" pályázat

1938-1941

f.

Ébresztő

1932-1943

g.

Magyar Ifjúság (jegyzőkönyvek, okmányok, propaganda, címanyag)

1939-1946

h.

Református Ifjúság

levelezés

1943-1944

címtár

előfizetések

1942-1943

i.

Tűzoszlop engedélyeztetése

1946

j.

Propaganda, újsághírdetések

1937-1938

k.

Hírdetések

21.

Más ifjúsági mozgalmak programmjai

1939

22.

Evangélikus ág