X. Leveles könyvek

a.

356.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1909

357.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1910

358.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1911

359.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1912

360.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1913

361.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1914

362.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1915

363.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1916

364.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1917

365.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1918

366.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1919

367.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1920

368.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1921

369.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1922

370.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1923

371.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1924

372.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1925

373.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1926

374.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1927

375.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1928

376.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1929

377.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1930

378.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1931

379.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1932

380.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1933

381.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1934

382.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1935

383.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1936

384.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1937

385.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1938

386.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1939

387.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1940

388.

Nyugdíjintézeti járulékkimutatás

1941-1943

1944-1952 hiányzik

b.

393.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1907

394.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1908

395.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1909

396.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1910

397.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1911

398.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1912

399.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1913

400.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1914

401.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1915

402.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1916

403.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1917

404.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1918

405.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1919

406.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1920

407.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1921

408.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások Erdélyi

1919-1921

409.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1922

410.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1923

411.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1924

412.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1925

413.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1926

414.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1927

415.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1928

416.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1929

417.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1930

418.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1931

419.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1932

420.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1933

421.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1934

422.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1935

423.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1936

424.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1937

425.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1938

426.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1939

427.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1940

428.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1941

429.

Nyugdíjintézeti járulékszámadások

1942

1943-1952 hiányzik

c. Névmutatók, kimutatások

438.

Nyugdíjinzézeti tagok névmutatója

1907-1935

439.

Lelkészözvegyek és árvák névmutatója

1907-1935

440.

Nyugdíjad lelkészek katasztere 444/1925-ös osztálybasorolás betűrendben

Változások időrendben

1932-1941

441.

Özvegyi kataszter 444/1925-ös osztálybasorolás betűrendben

442.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben (Nyugdíjas lelkészek - özvegyek - árvák)

1930

443.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1931

444.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1932

445.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1933

446.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1934

447.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1935

448.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1936

449.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1937

450.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1938

451.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1939

452.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1940

453.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1941

454.

Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben

1942

1943-1952 hiányzik

d. Törzskönyvek

458.

Nyugdíjasok törzskönyve Dunamellék

1914-1923

459.

Nyugdíjasok törzskönyve Dunántúl

1914-1923

460.

Nyugdíjasok törzskönyve Tiszáninnen

1914-1923

461.

Nyugdíjasok törzskönyve Tiszántúl

1914-1923

462.

Nyugdíjasok törzskönyve Erdély

1914-1923

463.

Özvegyek és árvák törzskönyve Dunamellék

1910-1924

464.

Özvegyek és árvák törzskönyve Dunántúl

1910-1924

465.

Özvegyek és árvák törzskönyve Tiszáninnen

1910-1924

466.

Özvegyek és árvák törzskönyve Tiszántúl

1910-1924

467.

Özvegyek és árvák törzskönyve Erdély és külföld

1910-1924

468.

Nyugdíjintézeti tagok törzskönyve

1908-1937

Dunamelléki egyházkerület

Alsóbaranya-bácsi

469.

Budapesti I.

470.

Budapesti II.

471.

Felsőbaranyai

472.

Kecskeméti

473.

Külsősomogyi

474.

Pesti

475.

Solti

476.

Tolnai

477.

Vértesaljai

478.

Dunántúli egyházkerület

Barsi

479.

Belsősomogyi

480.

Drégelypalánki

481.

Komáromi

482.

Mezőföldi

483.

Őrségi

484.

Pápai

485.

Tatai

486.

Veszprémi

487.

Tiszáninneni egyházkerület

Abaúji

488.

Alsóborsodi

489.

Alsózempléni

490.

Felsőborsodi

491.

Felsőzempléni

492.

Gömöri

493.

Tornai

494.

Ungi

495.

Tiszántúli egyházkerület

Alsószabolcs

496.

Beregi

497.

Békésbánáti

498.

Bihari

499.

Debreceni

500.

Érmelléki

501.

Felsőszabolcsi

502.

Hevesnagykunsági

503.

Középszabolcsi

504.

Máramaros-ugocsai

505.

Nagybányai

506.

Nagykárolyi

507.

Nagyszalontai

508.

Szatmári

509.

Erdélyi egyházkerület

Dési

510.

Erdővidéki

511.

Görgényi

512.

Gyulafehérvári

513.

Hunyadi

514.

Kalotaszegi

515.

Kézdi

516.

Kolozsvári

517.

Küküllői

518.

Marosi

519.

Nagyenyedi

520.

Nagysajói

521.

Nagyszebeni

522.

Orbai

523.

Sepsi-i

524.

Széki

525.

Szilágyszolnoki

526.

Udvarhelyi

527.

Romániai egyházmegye

528.

Amerikai keleti egyházmegye

529.

Amerikai nyugati egyházmegye

530.

Pótló törzskönyvek

1938-1954

Dunamelléki egyházkerület

Alsóbaranya-bácsi

531.

Bácskai német egyházmegye

532.

Budapesti

533.

Dunántúli egyházkerület

Barsi

534.

Komáromi

535.

Tiszáninneni egyházkerület

Felsőzempléni

536.

Gömöri

537.

Tornai (elszakított területi)

538.

Ungi (segédlelkészek nyilvántartása)

539.

Tiszántúli egyházkerület

Érmelléki

540.

Máramaros-ugocsai

541.

Nagybányai (elszakított terület)

542.

Erdélyi egyházkerület

Bekecsalji

543.

Dési

544.

Erdővidéki

545.

Görgényi

546.

Kalotaszegi

547.

Kézdi

548.

Kolozsvári

549.

Marosi

550.

Nagysajói

551.

Orbai

552.

Sepsi-i

553.

Széki

554.

Szilágyszolnoki

555.

Udvarhelyi

556.

Eszmei egyházmegye