IV. Az 1917-ben megnyílt III. Budapesti Zsinat iratai

12.

doboz

a.

Zsinattartás ügyei

1912-1926

b.

Zsinati megbízólevelek

1917-1926

c.

Zsinati gazda levelezése

1917-1927

13.

doboz

Zsinati iratok (1-233.)

14.

doboz

a.

Zsinati iratok

1917

b.

Vegyes zsinati irományok (kinyomtatva)

1917

15.

doboz

Zsinati ügyek: adóügyek iratai, iskolaügyi iratok, lelkészválasztási ügyek, nyugdíjügyek iratai

16.

doboz

a.

Zsinati jegyzőkönyvek 1917-1922 (+ 3 egyházmegyei jkv.)

b.

Zsinati Naplók

1917-1926