III. Az 1904-1907. évi II. Budapesti Zsinat iratai

c.

A zsinat előkészítése

Egyházkerületi és egyházmegyei javaslatok, vélemények

8.

A.

doboz

a.

Az adóreform előmunkálatai (1904.)

b.

A zsinat előkészítése. Levelezés. Adminisztráció. Javaslatok, törvénytervezetek.

8.

B.

doboz

c.

A zsinat I. ülésszakának iratai

9.

doboz

A zsinat II-VII. ülésszakának iratai (H: VIII-X.)

10.

doboz

A zsinat XI-L. ülésszakának iratai (H: XIV. XXVI. IIL-L.) Törvénytervezetek, tárgysorozatok (1904)

11.

doboz

a.

Az E.T. ügyei 1907. Az E.T. Gilicze-Fekete féle másolata

b.

Az 1904-1907-i E.T. kéziratos másolati példánya