II. Az 1891-1893. évi I. Budapesti Zsinat iratai:

b.

Előkészítő és adminisztratív iratok

c.

Üdvözlések

d.

Indítványok és beadványok

e.

A kolozsvári teológiai és a debreceni filozófiai fakultás ügye

6.

A.

doboz

a.

Közalap és egyházi adózás ügye

b.

Zsinati előmunkálatok végzésére alakított bizottságok munkái, tervezetek 1878-1881 (nyomtatványok)

c.

A Zsinat eredeti jegyzőkönyve

1891. dec. 5-16. (1-103.) , 1892. márc. 9-ápr.6. (104-491.) , 1892. nov. 24-dec.7. (492-740.) 1893. nov. l4-15. (741-765.)

Az 1790/91. évi XXVI. törvénycikk százados ünnepe, budai zsinat centenáriuma, 1891.dec.6-i ünnepi közgyűlés, törvénytervezetek.

6.

B.

doboz

d.

Tanítók gyűlésének emlékirata

e.

Lelkészválasztásra vonatkozó javaslat

f.

Javaslatok, törvénytervezetek

6.

C.

doboz

g.

Egyházközségeknek a gazdasági és anyagi megszervezése tárgyában a zsinat elé terjesztett azonos folyamodványai 1-231. - betűrendben

7.

a.

Az 1891-1893. évi Egyházi Törvény hitelesített kéziratos másolata

b.

Zsinati jegyzőkönyv