I. Az 1881-82. évi Debreceni Zsinat iratai:

1.

doboz

a.

Zsinatelőkészítő és vegyes zsinati iratok

Révész Imre: Egy határozott lépés a zsinattartás felé c. írása (1877)

b.

Megnyitó beszéd

c.

Zsinati iratok

d.

Beadott indítványok, módosítványok

e.

Eredeti jegyzőkönyvi iratok

f.

Az 1881. évi E. T. kézirata

g.

Az 1882. évi zsinati ülésszak iratai, jegyzőkönyve

2.

doboz

Zsinati feljegyzések nov. 3-15. (1-1055)

3.

doboz

Zsinati Napló nov. 1-13. (1-11)

4.

doboz

Zsinati Napló nov. 14-24. (12-22)

5.

doboz

a.

Az 1881. évi E.T. kéziratos kötete, hitelesített másolati példány