V. Az 1928-ban megnyílt IV. Budapesti Zsinat iratai

17.

doboz

a.

Zsinati adminisztráció: Meghívók. Tagok. Napirend. Beosztás. A II. ülésszak összehívása. Személyiváltozások. Levelezés.

b.

Igazolások , megbízólevelek

18.

doboz

a.

Törvénytervezetek: A lelkészválasztási törvény revíziója. Véleményezések. A X. és XI. tc. kinyomtatott és aláirt szövege

b.

Missziói törvénytervezet I. II.

c.

Istentiszteleti rendtartás. A Liturgiaügyi Bizottság jelentése

1929

d.

Törvénycikk az egyház alkotmányáról és kormányzatáról

19.

doboz

a.

Egyháztagok fegyelmezése.

b.

Amerikai ügyek:

1. Egyezmény, megköttetett az amerikai és a magyar református egyház között 1921. február 18-án.

2. Jegyzőkönyv az Amerikai Segélybizottság üléséről. Budapest 1922. február 16.

3. Dr Vasadi Béla levelezése az amerikai magyar segélyek ügyében Ravasz Lászlóval. 1947.

Jegyzőkönyvi kivonatok. Külföldi utazások

1948

c.

Zsinati ügyek

1927-1929

20.

doboz

a.

Zsinati ügyek

1930-1937

b.

Zsinati ülések kinyomtatott irományai

1920

21.

doboz

a.

Zsinati ülések irományai (20-35.)

b.

Zsinati ülések irományai (36-50.)

22.

doboz

c.

Zsinati ülések irományai. (51-112.)

23.

doboz

a.

A zsinat I. ülésszakának ügyiratai

b.

A zsinat II. ülésszakának ügyiratai (259-499.)

24.

doboz

a.

A zsinat II. ülésszakának ügyiratai (500-554.)

b.

A zsinat III. ülésszakának ügyiratai

25.

doboz

a.

A zsinat IV. ülésszakának ügyiratai

b.

A zsinat V. ülésszakának ügyiratai

26.

doboz

a.

A zsinat VI.(!)-VII. ülésszakának ügyiratai

b.

A zsinat VII. ülésszakának előkészítése

27.

doboz

a.

Zsinati Napló. I-III. ülésszak iratai

b.

Zsinati Napló IV-VI. ülésszak iratai (29-35. ülés naplója)

28.

doboz

a.

Zsinati Napló IV-VI. ülésszak iratai (36-39. + 1 ülés naplója)

b.

Zsinati Napló VII. ülésszak iratai (másodpéldány is)

29.

doboz

a.

Zsinati jegyzőkönyv I-II. ülésszak

b.

Zsinati jegyzőkönyv III. ülésszak

30.

doboz

a.

Zsinati jegyzőkönyv IV-VI. és VII. ülésszak

b.

Egyes törvénycikkek (I. és XI.)

c.

E.T. 9.tc. második olvasatban elfogadott szövege

31.

doboz

a.

E.T. 1931. évi szövegének kézirata

b.

E.T. 1931. évi szövege, és az erre tett kormányészrevételek. Az E.T. 1933. évi szövege

32.

doboz

a.

Az E.T. díszkiadású kötete (2 pld-ban: 1931, 1933.)