66. fond Brit- és Külföldi Biblia Társaság

(4 fm)

A Társulat 1832-ben adatta ki saját költségén az Újszövetséget Károli fordításában Sárospatakon, majd 1835-ben a teljes Szentirást.1838-ban saját nyomdát állított föl a Társulat Kőszegen. A Bach korszakban kiutasították őket, de 1861-ben visszatérhettek Magyarországra.

1878-ban a Társulat felkérésére végezték el a Károli fordítás revízióját, 1878-ban meg is jelent, de a sok kifogás miatt hamarosan revideálni kellett. 19o2-ben 18 bibliaárus 53 3oo Bibliát adott el. Jó volt az együttműködése a Skót Nemzeti Bibliatársasággal. 1929-ben, amikor megalakulásának 125. évfordulóját ünnepelte emlékeztek meg arról, hogy Károli 4oo. éve született.

A Társulat 1949-ig, a Magyar Biblia Társulat létrejöttéig működött hazánkban.

1.

doboz

Rendelések

1940. 1946. 1948-1950

2.

doboz

Levelezés

1940

3.

doboz

Levelezés

1941

4.

doboz

Levelezés

1942

5.

doboz

Levelezés

1943

6.

doboz

Vegyes levelezés

1908-1947

7.

doboz

Szállítólevelek

1928-1941

8.

doboz

Szállítólevelek

1930-1947

9.

doboz

Számlakönyvek

1939-1941

10.

doboz

Számlakönyvek

1941-1943

11.

doboz

Számlakönyvek

1943

12.

doboz

Bibliaterjesztési szállítókönyv kivonatok

1947-1949

13.

doboz

Bibliaterjesztési szállítókönyv kivonatok

1949-1950

14.

doboz

Bibliaterjesztési szállítókönyv kivonatok

1950-1951

15.

doboz

Pénzügyi iratok

1928-1947

16.

doboz

Pénztári blokkok

1941-1950

17.

doboz

Pénztári belégek

1940-1943

18.

doboz

Pénztári belégek

1944-1946

19.

doboz

Ptkp. csekkszámlakivonatok

1940-1941

20.

doboz

Ptkp. csekkszámlakivonatok

1942-1943

21.

doboz

Ptkp csekkszámlakivonatok

1944-1947

22.

doboz

Ptkp csekkszámlakivonatok

1949

23.

doboz

1.

Szállítójegyzékek

1938-1950

2.

Szállítójegyzékek

1943-1950

3.

Forgalmi adó levonás

1940

4.

Bibliaterjesztési pénztárkönyv

1949-1952

5.

Adományok vakok javára

1926-1932

Postakönyv

1943-1952

6.

Postakönyvek

1935. 1942-1943

7.

Ügyfelek névmutatója

24.

doboz

Postai csomagok feladási naplója

1935-1936

25.

doboz

Feladóvevények

1940-1950

26.

doboz

Bibliakiadások (teljes és töredék)

27.

doboz

Évkönyvek

1867-1873

28.

doboz

Évkönyvek

1874-1881

29.

doboz

Évkönyvek

1882-1887

30.

doboz

Évkönyvek

1888-1895

31.

doboz

Évkönyvek

1896-1910

32.

doboz

Évkönyvek

1911-1937

33.

doboz

Évkönyvek (duplum)

1867-1887

34.

doboz

1.

Árjegyzékek, katalógusok, nyomtatványok

35.

doboz

Fényképek, emléklapok