65. fond id. Biberauer Richárd és Bodoki Richárd iratai 1802-1932

Bieberauer Richárd (Budapest???,1872. január 23. - Budapest, 1939. január 12.) református lelkész. Theologiát Budapesten tanult (1891-1895), lelkészi oklevelet 1897-ben, Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett (1894); tanulmányait Berlinben, Bécsben (1894-1895), Edinburgban (1897-1898) kiegészítette.

Bálványoson (1896. április-június), Kolozsvárott (1896-1897) segédlelkész, Tiszaroffon segédlelkész-nevelő (1898-1899), a Bethesda Kórház igazgató lelkésze (1899-től). A magyarországi református diakonissza-munka megindítója, a Filadelfia Magyar Református Diakonissza Intézet megalapítója (1903). Kormányfőtanácsos (1935). Az örömhír c. gyermeklap alapítója, szerkesztője (1896). A Filadelfia Magyar Diakonissza Szövetség Híradójának (1907-1914), a Keresztyén Szövetségnek (1909-1910), a pestújhelyi Munka és Haladás (1914), a Bethesda (1916-1919), és a Református Keresztyén Élet (1930-1931) kiadója és szerkesztője.

1.

doboz

1.

Deutsch Reformierte Gemeinde Német Református Leányegyház levelezése

1863-1900.

2.

Biberauer Tivadar és Biberauer Richárd családi levelei

1856-1927

3.

Biberauer Richárd levelezése szüleivel

1896-1897

4.

Kondoleáló levelek Biberauer Richárd édesanyja elhunyta alkalmából

1933

5.

Levelezés

1934-1935

6.

Varga Gyulánéval levelezés

1934-1935

7.

Családi vonatkozású német levelek

1935-1936

8.

Svájci levelezés

1947-1948

2.

doboz

9.

Elbeszélések, cikkek gépelt kéziratai:

a.

Afrikai Szoltár II. Livingstone

1942

b.

A nő-kérdés

c.

Anyaházi diakónia az egyházban

d.

Elbeszélések, cikkek

e.

-Termékeny hallgatás- Oehler Vilmostól

10.

Nyomtatványok:

a.

-Deutschen Filialgemeinde-, a németajkú Református Leányegyház évkönyvei

1901, 1903

b.

Diakonessen Krankenhaus -Bethesda- 39-ster Jahresbericht

1904

c.

Mayerhoffer Gottfried: Predicatiok

1906