64.c. Folyóirattár

Magyar Közlöny

Protestáns Egyházi- és Iskolai Figyelő

Protestáns Tanügyi Szemle

Református Világszemle

A Mi Utunk

Amerikai Magyar Szó

Református Gyülekezet

Vasárnap

Út

Egyházi Értesítő

Református Keresztyén Élet

Fényes Nyíl

História

Hegyalja

Lelkészegyesület

Olajág

Magyar Asszony

Békeharang

Borsszem Jankó

Református Lelkészek Lapja

Szeretetszövetség

Igazság és Élet

Protestáns Szemle

Egyházi Értesítő

Örömhír

Munka és Haladás

Célegyenest előre

Hajnal

Az Erő

Református Egyház

Reformátusok Lapja

Akadémiai Értesítő

Az Erő magyar ifjúsági lap VIII.2. (1924. X-1926.VI.) IX.10. számok. A teljes sorozat a MEKDESZ fondjában 23.fond.

Confessio

Egyháztörténet

Külföldi folyóiratok:

Ungarischer Kirchicher Presse dienst

Reformierter Presse dienst

Herrnvomd Nederland

Kerk Oplouw

Reformierter Kirchenblatt

Der Glanbens Gebote

Central Weblatt

Idegen nyelvű folyóiratok

Hungarian Review Magyar bulletin

Hungarian Review Ungarisch

Federal Council Bulletin

Christian Century

Studien Abteilung Oekumenien Rat der Kirchen

High School News (Amerikai reformátusok lapja)

Testvériség

Theológiai Szemle

Confessio

Profil

Hungarian Church Press

Bulletin des Églisées

Ungarischer Nachrichten Dienst

Hungarian Church Press