67. fond Református Élet című hetilap iratai 1934-1944

(1,68 fm)

1934-ben Muraközy Gyula felelős szerkesztő irányításával Budapesten indult egyháztársadalmi hetilap. 1940-től a budapesti egyházközségek valamennyi tagja hivatalból megkapta a lap egy-egy példányát. 1944-ben szűnt meg, s ennek és a Református Jövőnek utódaként jelent meg 1945. június 9-én az Élet és Jövő, Muraközy Gyula és Péter János szerkesztésében, s a Református Élet évfolyamszámozását víve tovább (XII. évfolyammal indult).

1.

doboz

1.

Szerkesztőségi levelezés

1940

2.

Levelezés, ügyintézés

1939-1948

3.

Levelezés, ügyintézés, befizetések, számlák

1940-1946

4.

Kimutatások, költségvetések, jegyzőkönyvek

1939-1940

5.

Jelentés az 1942-es zárszámadáshoz

1942

6.

Elszámolások Atheneummal

1942

2.

doboz

1.

Írói tiszteletdíjak nyilvántartó könyvei

1940-1943

2.

Címjegyzékek és a lap címének kliséje

1939-1942

3.

doboz

1.

Hetilapok, folyóiratok... irányítási előírások

1942

2-3.

Pénztári bizonylatok

1940-1941

4.

doboz

1.

Pénztári bizonylatok

1942-1943

5.

doboz

Ptkp csekkszelvények

6.

doboz

Ptkp csekkszelvények

7.

doboz

Ptkp csekkszelvények

8.

doboz

Ptkp csekkszelvények

9.

doboz

Ptkp csekkszelvények

10.

doboz

Ptkp csekkszelvények

11.

doboz

Ptkp csekkszelvények

12.

doboz

Ptkp csekkszelvények

13.

doboz

Ptkp csekkszelvények

14.

doboz

Ptkp csekkszelvények

15.

doboz

Református Élet hetilap példányai (ld.17.doboz)

1939-1940

16.

doboz

A Református Élet országos konferenciái:

1934-1940

17.

doboz

A Református Élet által rendezett Református Napok

1935-1944