49. fond Dr. Kónya Sándor iratai 1927-1950

Kónya Sándor (Karcag, 1885. május 28.-Bp.1971. jan. 28.) tanár, nyelvész, költő. 1907-ben Kolozsváron szerzett tanári diplomát. A tanítást Nagyenyeden kezdte el, majd a karcagi református gimnáziumban folytatta. 1935-1952 között a budapesti Lónyay Menyhért Református Gimnázium magyar-angol szakos tanára, igazgatója volt. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

(0,11 fm)

1.

doboz

1.

Különféle jelentések és javaslatok

1934-1944

2.

Versek jegyzéke és Kónya Sándor Karcagról búcsúztatása Pestre jövetelekor

1935

3.

Gimnáziumi érettségi biztosi megbízások

1940-1949

4.

Jelentések angol nyelvi órák látogatásáról

1937-1950

5.

Angol Tankönyvekkel kapcsolatos jelentések a Konventhez

1939-1942

6.

Angol tankönyvekre vonatkozó vélemények az Országos Közoktatási Tanácshoz

1937-1944

7.

Országos Köznevelési Tanács Tankönyv Bizottságához küldött iratok (titkosak)

1946-1948

8.

A jellemzett pedagógusok, angol tanárok névjegyzéke és szempontok (titkosak)

1949

9.

Cikkek, előadások különféle folyóiratokban nyomtatva

1927-1948