48. fond Pilder Mária iratai 1884-1956

(0,04 fm)

Pilder Mária (Diósgyőr 1888. márc. 12-Bp. 1966. ) tanár.

Iskoláit Diósgyőrben kezdte majd kilenc éves korában az édesanyjával és testvéreivel felköltöztek Budapestre és ott folytatta. Tanári diplomát szerzett s tanulmányait olyan kiváló eredménnyel végezte, hogy a Fejérváry-kormány kultuszminisztere - Apponyi Albert - saját gyermekei tanításával bízta meg. A következő időszakban Budapesten tanított a Marcibányi téri polgári iskolában. Szakított korábbi vallásával, a római katolicizmussal és áttért a református hitre. 1918-ban meghalt az édesanyja elhagyta Budapestet és visszatért apja szülőhelyére Erdélybe. Nagy Károly, az Erdélyi Egyházkerület püspöke Kolozsvárra hívta, itt tevékenyen dolgozott a hitvallás megerősítésén. 1926. március 16-tól Pilder Mária levelezésben állt 1931-ig a svájci vallásos szocializmus harcos teológusával, Hermann Kutterrel. Mint teológus is megteszi az utat Kuttertől Barthig. Barthtal csak 1936-ban találkozott a kolozsvári teológián tartott előadásai alkalmával. 1941-ben a Kolozsvár-hitelvei gyülekezetben és Borbáth Dániellel a diakonissza intézetben dolgozott, itt jelent meg -Ímhol az úrnak szolgáló leánya című előadása. 1942-ben a Dunamelléki Egyházkerület visszahívta Budapestre. 1953 szeptemberétől dr. Kádár Imre helyetteseként a Budapesti Református Teológiai Akadémia ökumenikai tanszékének a megbízott előadója lett.

1.

doboz

1.

Személyi okmányok

1884-1924

2.

Iskolai bizonyítványok és oklevelek

1893-1909

3.

Szolgálati bizonyítványok (Budapest)

1911-1919

4.

Erdélyi kinevezések

1921-1935

5.

Konventi kinevezések

1943-1956

6.

Nyugdíj iratok

1933-1956