47. fond Kiss Ferenc iratai 1870-1945

(0,77 fm)

(Kenderes, 1862. december 7. - Debrecen, 1948. április 9.) 1880-1884 között Debrecenben theologiát végzett. 1886-ban a bécsi theologiai fakultás hallgatója. 1893-ban Földesen, 1899-ben Püspökladányban lelkész. 1909-től a Tiszántúli Egyházkerület tanácsbírája, 1912-től 1922-ig főjegyzője. 1911-től az alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye esperese. 1913-tól a Debreceni Theologiai Akadémia, 1914-től az egyetem tanára. 1933-ban nyugalomba vonult. 1904-től Zsinati tag. 1929-ben a pécs-soproni egyetem díszdoktora. 1913-tól a Magyar Protestáns irodalmi Társaság választmányi tagja.

1920-1922-ben nemzetgyűlési képviselő. Az Országos Református Szeretetszövetség, és Kálvineum megalapítója.

1.

doboz

Személyi okmányok és életrajzi vázlat

1878-1914

Elemi iskolai füzetek 1-107.

1870-1877

-Pályám emlékezete-:

Földes

1880-1905

Püspökladány 1-80.

1889-1936

Egyházkerületi főjegyző

1912

2.

doboz

Egyetemi tanárság 81-162.

1914-1922

Képviselőség 163-215.

1920-1921

Levelezés 1-589.

1907-1937

3.

doboz

Levelezés 590-919.

1937-1945

Balthazár Dezső levelei

1902-1936

Magánlevelek, feljegyzések 1-136.

1882-1944

Kiss Ferenc halálával kapcsolatos kondoleáló levelek, megemlékezések, cikkek 1-55.

1948

4.

doboz

Kálvineummal kapcsolatos iratok:

Meghívók 1-7.

é.n.

Újságcikk kivágások (61db) 6-8.

1911-1926

Kéziratos kálvineumi cikkek 9-259.

é.n

Fényképalbumok 260-272.

é.n.

5.

doboz

Szeretetszövetséggel kapcsolatos iratok

1930-1948

Belmisszióval kapcsolatos iratok 1-70.

1913

Dolgozatok, előadások, cikkek kéziratai:

-Tövisek és virágok- 1-43.

é.n.

Értekezés a lelkipásztori látogatásról 44-101.

1923-1925

Magyarázatos Biblia ügye 102-118.

1914

Máté kommentár ügy 119-144.

1926

Tánc ügy 145-149.

1926

Cikkek, előadások 150-382.

é.n.

6.

doboz

Női alakok a Bibliában (előadás vázlat) 1-14.

é.n.

-A Theológus ifjúság becsülete ügyében tett lépések- (feljegyzések) 1-4.

1884-1889

Vegyes cikkanyag 1-44.

1930-1932

Országgyűlési beszéd-vázlat a földreform ügyében 45-60.

1920

Beszéd-vázlatok 61-161.

é.n.

Iskolai dolgozatok, versek, szépirodalom 1-84.

é.n.

Prédikációk és bibliamagyarázatok 1-237

é.n.

Bibliamagyarázat vázlattöredékek

é.n.

7.

doboz

Kiss Ferenc nyomtatásban megjelent írásai (cikkgyűjtemény) 1-101.

1887-1930.

Kiss Ferenccel kapcsolatos sajtóhíradások (újságcikk kivágások)

1896-1935

A -Lelkészegyesület- ünnepi száma (a Szerkesztőség ajándéka Kiss Ferencnek 25 éves jubileuma alkalmából

1935