46. fond Balogh Jenő iratai 1781-1953

(Dunavecser, 1864. május 14. - Budapest, 1953. február 15.) 1888-ban a Budapesti tudományegyetemen a büntetőjog magántanára, 1891-től az igazságügyminisztériumban alügyész, titkár, osztálytanácsos, majd 1897-től ítélőtáblai bíró. 1900-1910 között a budapesti tudományegyetem büntetőjog és büntetőperjog nyilvános rendes tanára.

1910-től oktatásügyi államtitkár. 1913 január 4-től 1917. június 16-ig igazságügyminiszter. 1910-től a nemzeti munkapárt országgyűlési képviselője. 1927-től a felsőház tagja.

A Magyar Tudományos Akadémiának 1901-től levelező, 1912-től rendes tagja, 1920-1935 között főtitkára, 1937-től tiszteletbeli tagja, 1940-1943-ban másodelnöke.

A MRE Zsinatának 1917-től tagja. 1928-1933 a Zsinat világi alelnöke, 1933-1951 a Zsinat világi elnöke, 1951-től haláláig ismét a Zsinat világi alelnöke. 1921-től haláláig a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka, így az Egyetemes Konventnek tagja. 1933-1951 az Egyetemes Konvent világi elnöke.

4 doboz 0.44 fm

1.

doboz

Családi iratok

1781-1897

Hivatali és magán iratok

1899-1950

2.

doboz

Főgondnoki iratok

1924-1953

Főgondnoki levelezés

1937-1947

Egyetemi jegyzetek és tankönyv-fogalmazvány

1900

3.

doboz

Gyorsírásos jegyzetek

4.

doboz

Nyomtatványok

1885-1953