45. fond Burián István iratai

(Stomfa, 1851. január 16. - Bécs, 1922. október 20.)

A bécsi keleti akadémia elvégzése után diplomata Alexandriában, 1875-től Bukarestben, majd Belgrádban és Szófiában. 1882-1886 között moszkvai főkonzul. 1887-től szófiai, 1896-tól stuttgarti, karsruhei, és darmstadti, 1897-től athéni követ és meghatalmazott miniszter. 1903. július 24.-1912. február 20. közös pénzügyminiszter. 1913. június 10.-1915. január 13. között Ő Felsége személye körüli miniszter. 1915. január 13-től 1916. december 22. közös külügyminiszter. 1916. október 28-tól 1916. december 02-ig, valamint 1916. december 22.-1918. szeptember 07. között ismét közös pénzügyminiszter, illetve 1918. április 16.-1918. október 24. újra közös külügyminiszter, és Ő Felsége Személye körüli miniszter. 1917-ben a kormányválság idején homo regius.

1900-tól báró, 1903-tól titkos tanácsos, 1918-tól gróf.

1.

Napló. Burián szófiai követsége idejéből

1889

2.

Napló. Burián szófiai követsége idejéből

1890

3.

Napló. Burián pénzügyminisztersége korából

1907

4.

Füzet. Burián 28. sz. füzete az 1908-as annexió korából

5.

Napló. Burián pénzügyminiszter naplója

1913-1914

6.

Burián közös pénzügyminiszter beszédei az osztrák delegáció 39-43. ülésszakán

1904-1908

7.

Burián közös pénzügyminiszter beszédei a magyar delegáció 39-43. ülésszakán

1904-1908

8.

Goluchowsky közös külügyminiszter levele Buriánhoz

1903

9.

Mérey Kálmán levele Buriánhoz

1903

10.

Levél Bad Kreuthból Buriánhoz

1908

11.

Gegern levele a külügyminisztériumból Buriánhoz, Burián megjegyzéseivel

1908

12.

Aehrenthal közös külügyminiszter hat levele Buriánhoz

1909

13.

??? osztrák miniszterelnök levele Buriánhoz

1909

14.

Winzor levele Buriánhoz

1909

15.

Széll Kálmán levelei Buriánhoz

1909

16.

Lánczy Leo levele Buriánhoz

1909

17.

Varesanin levele Buriánhoz

1910

18.

Pittner levele Buriánhoz

1910

19.

A kabinetiroda főnökének levelei Buriánhoz

1910-1911

20.

Benko levelei Buriánhoz

1910-1912

21.

Bardi grófnő levelei Buriánhoz

1910

22.

Laska levele Buriánhoz

1910

23.

A közös pénzügyminisztérium boszniai ügyosztályáról három levél Buriánhoz

1911

24.

A boszniai tartományi kormányzathoz levél

1911

25.

Grassl kormányzati tanácsos Buriánhoz

1911

26.

Stadler r.k. érsek levele Buriánhoz

1911

27.

Kalman levele Buriánhoz

1911

28.

Potiorek levelei Buriánhoz

1911-1912

29.

Bolfras katonai kabinetirodai főnök levelei Buriánhoz

1912-1915

30.

Tisza istván levelei Buriánhoz

1912-1916

31.

Belikman levelei Buriánhoz

1915

32.

Thurn levelei Buriánhoz

1915-1916

33.

Rauch levelei Buriánhoz

1915

34.

Conrad levelei Buriánhoz

1915-1916

35.

Frigyes főherceg levele Buriánhoz

1915

36.

Hohenlohe levelei Buriánhoz

1915-1916

37.

Károly főherceg levelei Buriánhoz 1915

38.

Thallóczy levelei Buriánhoz

1915-1916

39.

Beck levelei Buriánhoz1915

40.

Berchtold levele Buriánhoz

41.

Klepsch Kloth levele és melléklete Buriánhoz

1916

42.

Burián 1912-es levelezése boszniai ügyekben

Tisza telefonüzenetei Buriánhoz

1914

Magyar sajtószemle az agrárbank kérdéséről

Burián emlékiratai Boszniával kapcsolatban Ferenc Józsefhez

1907-1908

43.

Burián iratai

1911-1916

Über die Ansprüche Ungarns auf Bosnie und Herzegovina. Die Frage Österreichischen Gbeietserwerbes im Nordosten im Falle eines glücklichen Kriegen der Zentralmöchte gegen Russland. Über den Titel "REG. Lehetőségek katonai téren, stb. VKM. 49387. 1912. a Ref. Egyetemes Konvent Elnökségéhez. Német gazd. alkudozások. Burián iratok a békéről 1916. Thallóczy a jelvénykérdésről Thallóczy emlékirata: A Balkán félszigeten beállott változásokkal szemben Magyarország részéről követendő eljárás kulturális és gazdaságpolitikai téren. Über die Polnische frage und Berlin gewechselte Aufzeichnungen. Szerbia kérdése a miniszettanácsban. 1914-es iratok. Bosznia 1885-ös felekezeti kérdése. 1916-os iratok. Südslawische Korrespondenz 1915. 1918-as Burián-Hertling tanácskozások. Buruián 1917-es költségvetési exposéja. A két miniszterelnök 1918. július 15-i tájékoztatása. Bécsi lapokból kivágások

44.

Tisza 1914-es telefonüzenetei Berchtoldhoz és Buriánhoz. 1907 decemberi pénzügyi helyzet. Bécsi apostoli nuncius Buriánhoz 1907. Külügyminisztérium titkos átirata Burián pénzügyminiszterhez. Szarajevói kormányzat 1907. november 7-i jelentése. Benko boszniai kormányzó jelentése. 1908-as boszniai annexió kormányzati és diplomácia iratai. Boszniai szerb napilapokból, memorandumokból való fordítások. Szarajevói császári és királyi hadapródiskola. 1915. május 26-i képviselőházi űlés naplója. Bosznia okkupációjának 1908-as iratai. Balkáni tárgyú politikai jegyzetek, memorandumok

45.

1903-194-es delegációs űlésről hírlapkivonatok

1903-1904

46.

1904-es delegáció újsághírei

1904

47.

1906-os delegáció újsághírei

1906

48.

1906-1907-es delegáció újsághíreui

1906-1907

49.

1907-1908-as delegáció újsághírei

1907-1908

50.

1908 októberi delegáció hírei

1908

51.

1910 novemberi-decemberi delegáció újsághírei

1910

52.

1910-1911-es delegáció újsághírei

1911

53.

1911-1912-es delegáció űléseiről

1911-1912

54.

Documenti diplomatici

1915

55.

Diplomatischen Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges

1915

56.

Diplomatische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Östenreiche-Ungarns zu Rumanien in der Zeit vom 20-ten Juli bis 27. August

1915

57.

Diplomatische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Österreich-Ungarns zu Italien in der Zeit von 20-ten Juli bis 27 August

1915

58.

Diplomatische Aktenstücke betreffend Bosnien und die Herzegovine. Oktober 1908 bis 1909

1908-1909

59.

Titkos diplomáciai táviratok

1915

60.

Diplomáciai jelentések

1915

a. Szilassy athéni követ jelentései

b. Semleges államokban lévő osztrák-magyar diplomaták jelentései

c. Diplomáciai jelentések

61.

Olasz hadüzenetet megelőző telefonok, táviratok

1915

62.

Trautmanndorf konstantinápolyi o.m. követ jelentései, diplomáciai utasítások Konstantinápolyba

1915

63.

Diplmáciai jelentések

64.

Osztrák-magyar diplomáciai jelentései

1916

65.

Oszták-magyar diplomáciai jelentések

1915

66.

Diplomáciai jelentések

1915

67.

Diplomáciai jelentések

1916

68.

Diplomáciai jelentések

1916

69.

Diplomáciai jelentések

1916

70.

Diplomáciai jelentések

1916

71.

Diplomáciai jelentések

1916

72.

Diplomáciai jelentések

1916

73.

Diplomáciai jelentések

1916

74.

Diplomáciai jelentések

1916

75.

Diplomáciai jelentések

1916

76.

Diplomáciai jelentések

1916

77.

1915-ös újságkivágások

1915

78.

1917-1918-as újságkivágások

1917-1918

79.

a. Bolgár ügyek. Magánlevelezés. Buriánhoz küldött levelek

1886-1895

79.

b. Bolgár ügyek. Magánlevelezés. Burián levelei

1886-1895

79.

c. Bolgár ügyek. Újságcikkek

1886-1895

80.

Félhivatalos levelezés

1887-1903

81.

Napló

1910-1913

82.

Napló (Távirati könyv)

1913-1914

83.

Napló (Távirati könyv)

1914-1915

84.

Napló

1915

85.

Napló

1916 (1917. 1919)

86.

Napló

1917

87.

Napló

1917-1918 (1919)

88.

Napló

1919-1922