44. b. fond Tisza iratok (Balogh Jenő letét)

1.

1.

Irattári helyükről kiszakadt vegyes iratok

1905-1922

Vasúti megállapodás Ausztriával

1914

Szabó Kálmán főbíró fegyelmi ügye

1914

Gyűjtemény-egyetemre vonatkozó iratok

1922

Pártügyek

1917

Válság

1913

Fejérvári levelek

1905

Vegyes kevert irások

é.n.

Igazságügyminiszteri iratok

1915

2.

2.

Vegyes küldött és kapott Tisza levelek

Nem közlendők

Levelek

1912

Levelek

1913

Levelek

1914

Levelek

é.n.

Tisza istván főgondnoki székfoglalója

Dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve

1907

Osztrák politika-csehek

1915

Rokkant és hadsegélyügyek

Külügy

1915

Magardics Ida hagyatéka-báli meghívók

1848

Katonai túlkapások

1917

Koncentrációs kormány

1915

Vegyes írások

3.

3.

Tisza táviratok

1915-1916

4.

Tisza Táviratok

1917

5.

4.

Román lapszemle

1917

6.

Román lapszemle

1917

7.

5.

Tisza levelek

1915

8.

6.

Tisza levelek

1916

9.

7.

Tisza levelek

1916

10.

8.

Tisza levelek

1917

11.

9.

Nem közledő Tisza levelek

1916-1917

12.

10.a.

Vegyes Tisza iratok

1908-1914

I. Balkán háború

Tót kérdés

13.

10.b.

Vegyes Tisza Iratok

1916-1918

14.

11.

Tisza levelek köteteire vonatkozó megrendelő levelek és kartotékok

15.

12.

Tisza levelek köteteinek kéziratai

1915-1916

16.

13.

Tisza levelek köteteinek kéziratai és a vle kapcsolatos levelezések

17.

14.

Tisza beszédek nyomdai ívei. 1910 évi Országgyűlési Napló

18.

15.

Már kinyomtatott Tisza levelek kéziratai

1915-1916

19.

16.

Tisza beszédek nyomdai ívei. 1910 évi Országgyűlési Napló

20.

17.

Plakátok. Háborús

1915-1916

21.

18.

Plakátok. Háborús

1916

22.

19.

Plakátok

23.

20.

Plakátok

24.

21.a.

Plakátok

25.

21.b.

Plakátok

26.

22.

Plakátok