50. fond Makay Miklós iratai

Makay Miklós (Orsova, 1905. október 8.-Budapest, 1977. február 17.) református lelkész, vallástanár, az Ökumenikus Ifjúsági Bizottság magyar ügyvivője. Középiskolai tanulmányait a debreceni római katolikus gimnáziumban végezte, ahol 1924-ben érettségizett, teológiát a Budapesti Református Teológiai Akadémián (1924-1928), Strassbourgban (1926-1927), Monpellierben (1927-1928) és Genfben (1931) hallgatott. Budapesten vallástanári képesítést (1934), a debreceni Tudományegyetem hittudományi karán teológiai doktorátust szerzett (1944). Doktori értekezése: "Az ökumenikus gondolkodás és a magyar református gyülekezeti élet" Bp-Debrecen, 1944). Cikkei, tanulmányai is jórészt az ökumenikus mozgalom tárgyköréből valók. A Budapest-Ganzkertvárosi Református Egyházközség lelkipásztoraként ment nyugdíjba 1966. június 1-ével.

Iratanyagát, amelynek témaköre szintén az ökumené tárgykörébe tartozik, jórészt cikkek, pályázatok, lapkivágások gyűjteménye, maga adta át a Zsinati (akkor még Központi Levéltár nevet viselte az intézmény) Levéltárnak, örökös letétként az ökumenikus iratanyaghoz való csatolása végett. Az iratanyag tárgyegységenként tagolt, hozzá jegyzék készült.

1.

doboz

Nemzetközi pályázat -a béke munkálása- témakörben írandó dolgozatra

A pályázat hirdetésének, zsűri megalakításának iratai, levelezések

Pályázatok

Jeligés levelek, pályázók levelei

1938

2.

doboz

Propaganda

Tervezetek, feljegyzések, előadásvázlatok, jegyzőkönyv mellékleteivel

Ökumenikus témákról írt cikkeket tartalmazó lapok és lapkivágások

1932-1938, 1947

3.

doboz

Ökumenikus konferenciák

1934-1939

4.

doboz

Egyházi lapok

1929-1957

5.

doboz

Ökumenikus nyomtatványok, litografált lapok