27. fond Kálvineumok iratai

Kálvineum eszméje Ferenczy Gyulától származott, s első helyen Kiss Ferenc másodsorban Gergely Antal, Baltazár Dezső és mások nagyszabású, fáradhatatlan szorgalmának köszönheti megvalósulását. Mozgalmuk céljául az alapító Országos református Lelkészegyesület a lelkészárvák nyomorának enyhítését és különösen taníttatásuk lehetővé tételét tűzte ki. Ezen utóbbi cél elérése érdekében Kálvineum névvel internátusokat állított fiúknak 1914-ben Hajdúböszörményben, leányok részére 1922-ben Nyíregyházán. Ez utóbbi maga után vonta egy tanítóképezde megteremtését is.

1.

doboz

I.

1.

Jegyzőkönyvek, értesítők

1919-1939

2.

Jegyzőkönyvek, értesítők, évkönyvek

1933-1949

II.

Szabályok, jelentések

1948-1951

2.

doboz

III.

1.

Számvevőségi iratok, pénzügyek, leltárok

1931-1944

2.

Költségvetések, zárszámadások

1931-1949

IV.

1.

Főiskolás kálvineumok és Védőnőképző iratai

1924-1937

3.

doboz

2-4.

Elnökségi levelezés

1938-1951