28. fond Bethánia Egylet iratai (C. E. Christian Endeavor) 1903-1949

Bethánia Egylet ("Élő keresztyén Szövetség", "C.E. Szövetség"):

A XIX. század végén - a liberális és racionalista teológia hatására - a protestáns egyházak élete európaszerte megüresedett. Azonban mindenhol voltak olyan személyek, akik aktív keresztyén életre vágytak. Francis Clark bostoni református lelkész 1881. február 2-án a gyülekezete ifjúsága körében megalakította a Christian Endeavor Society-t (=C.E. Szövetség, "Keresztyén Törekvés Társasága"), amelynek hatására 1900-ban a Lorántffy Zsuzsanna Egylet keretében már alakult gyermek C.E. Szövetség, majd leányszövetség, amelyekkel az anyaegylet nem tudott azonosulni. Ezért 1903. február 2-án Szabó Aladár (1862-1944) 16 rendes, 20 rendkívüli és 3 segítő taggal) megalakította a Bethánia Egyletet, amely "keresztyén szövetség" célja "határozott, bátor, munkás, boldog, élő keresztyénségre, a Jézus által Istennel való őszinte és öntudatos szövetség megkötésére, s azáltal az evangéliumi egyházak megújítására törekvés". A "színtelen és névleges keresztyénségtől való megkülönböztetésül" "élő keresztyén szövetség"-nek nevezték magukat. Elsődleges szolgálatuknak az evangélizációt tekintették minden szinten, minden korosztály, minden társadalmi réteg számára. A vasárnapi iskola, a diakonissza munka (a Filadelfia Diakonissza Egyletben és által), a cigánymisszió, a cselédmisszió, kocsmamisszió és a prostituáltak között végzett misszió volt fő munkaterületük, valamint jelentős volt az iratmisszió által kifejtett tevékenységük. E tevékenységüket "felekezetközi" szolgálatkén végezték. Missziói tevékenységüket a sajtó segítségével is folytatták ("Mustármag" c. folyóirat, a "Magyar Keresztyének Naptára", népszerű volt az eredetileg Kováts Lajos ref. lelkész által összeállított, de a Bethánia által elterjesztett "Halleluja" énekeskönyv, s számos más könyv). Sajtótevékenységükhöz saját nyomda állt rendelkezésükre. - 1913-ban az ország 15 pontján voltak szervezeti egységei, valamint további 20 helyen tartottak bibliaórákat. - 1917-ben saját székházat vásároltak (Gyulai Pál u. 9. E két emeletes épületben működött a nyomda, a könyvkereskedés és egy női otthon). 1940-ben Alcsúton "Lelkiszolgálat Házá"-nak elnevezett konferencia-telepet létesítettek. - A II. világháború után új lendülettel láttak munkához. Jelentős része volt az Egyletnek az 1948-as ébredésben. - A totális diktatúra nyomására az általános felszámolási folyamatnak esett áldozatul: 1950. január 19-én tartott rendkívüli közgyűlésén önmaga feloszlatását kényszerült kimondani. - Tagjai beépültek saját gyülekezeteikbe és ott "kovászként" hatottak, tevékenykedtek. Egyes helyeken (pl. Szabolcsban, Vaján) kisebb csoportok minden tiltás ellenére tovább folytatták közösségi életüket. - 1990-ben Bethánia C.E. Szövetség néven szerveződött újjá.

Irod.: Keresztyén szövetségek (Írták a Bethánia egylet vezetői, Budapest, 1904.); Victor János, ifj.: Reform-kívánságok a Bethánia Egyesület célját, munkamódszerét és szervezetét illetőleg (Budapest, 1917.); Forgács Gyula: A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve (Pápa, 1925.); Csia Sándor: Egy ifjúsági világmozgalom Krisztusért és az Egyházért. A keresztyén szövetségi (Christian Endeavor = C.E.) mozgalom története és ismertetése (= Belmissziói Útmutató 1928/19., Klny. Budapest, 1928.); Uő.: Missziótörténeti adalékok (kézirat, é.n. [1956]); Szabó Aladár: Kegyelem által (Gödöllő, 1941); Farkas János: Visszapillantás a negyvenes évek ébredésére (= Mustármagocska, 1991. évi 2.sz.); Uő.: A régi ösvény - Megemlékezés a Bethánia 90 esztendejéről (= Mustármagocska 1993. évi 3.sz.).

(0,05 fm)

1.

doboz

1.

Dr Csia Sándor: Bethánia története és missziói munkája

1950

2.

Dr Szabó Aladár életrajza

1905

3.

Levelezés

1913-1925

4.

OTI és MABI jegyzékek

1946-1949

5.

Pénzügyi iratok:

a.

Próbamérleg és zárókimutatás

1946-1947

b.

Adóivek

1939

c.

Gyulai Pál u. 9. számú lakóház iratai

1948-1949

6.

Nyomtatványok:

a.

Keresztyén Szövetségek (2db füzet)

1904-1905

Keresztyén Szövetség havi kiadvány

1922

b.

Évkönyvek

1904-1920

c.

Körlevél. Kis nyomtatványok. -Hallelujah-

1946

d.

Idegen nyelvű nyomtatványok

1906-1943

7.

Fénykép: Francis E. Clarke

1905

8.

A.B.E. férfi- és nőszövetségének imaórája (füzet)

1943

9.

V. Európai Keresztyén Szövetség konferenciája

1927

10.

Reformkívánságok a Bethánia Egylet célját, munkamódszerét és szervezetét illetően

1917

11.

Tájékoztatás a CEWU-ről és a budapesti konferenciáról

1927

12.

Új Hallelujah.

1908