26. fond. MAGYAR KÁLVIN SZÖVETSÉG IRATAI

1908-ban indult útjára. Bernát István nem volt lelkész, de ő lett az elnök. Célját így fogalmazták meg: -- a társadalmi bajok felderítése, megelőzése és orvoslása által óhajtja egyesíteni és munkaközösségbe összefogni a -magyar kálvinista egyház híveit-.- Belmisszió területén végzett fontos munkát. Évről-évre erősödött és 1909-ben 200 fős küldöttséget delegálhatott Genfbe a Kálvin-emlékünnepségekre. Az ottani forgolódás hozzájárult a magyar reformátusok kedvező külföldi megítéléséhez.

Eredményes munkát végeztek a vasárnap igazi megszentelése ügyében; a fővárosi női cselédek függő helyzetének kihasználása ellen, a válások visszaszorításában. A pesti és a vidéki konferenciáin segítséget nyújtott a belmissziós munka népszerűsítésében, sőt gazdasági önsegélyező református szövetkezetek - többnyire lelkészi vezetés mellett - szervezésében.

1916-ban tartott országos lelkészi konferencia emlékkönyve, már a kiadványainak XV. kötete.

1.

doboz

Tiszáninneni Kerületi Szervezési iratok

1-317

Országos Szervezési iratok

318-318

2.

doboz

MKSZ iratai településenként

1-334

3.

doboz

MKSZ budapesti iratai

1-281

4.

doboz

Vegyes iratok

1-81

5.

doboz

Vegyes iratok

6.

doboz

Eredeti jegyzőkönyvek

Tagfelvétel

Választmányi ülés iratai

7.

doboz

Segélyek

Vegyes iratok

8.

doboz

Levelezés