25. fond. PROTESTÁNS DIÁKSZÖVETSÉG BETHLEN GÁBOR KÖRE 1901-1948

1900-as megalakulása Megyercsi Béla budapesti teológus érdeme. Létrejöttének célja: a fővárosi egyetemek, főiskolák protestáns hallgatóit a hit és a tudomány alapján összefogja. Példaképük Bethlen Gábor, aki hitét, hazáját szerető tudós férfiú volt. A Vas utcában működő egyesületnek különböző szakosztályai voltak: belmissziói, irodalmi, segélyügyi, zenei, sportügyi. Vidéki egyetemi városokban is sorra alakultak Bethlen Gábor-körök.

Nagyon fontos helyet töltött be a magyar kulturális életben is. Pl. 1939-ben rendezték az Országos Protestáns Napokat, amelynek keretében megrendezésre került a Protestáns Művészeti Kiállítás, az Iparművészeti Társulat, a Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum termeiben. Az is mutatja színvonalát, hogy a néprajzi kiállítást Győrffy István közreműködésével Tüdős Klára rendezte.

0,55 fm

1.

doboz

A BGK alapszabályai

1901, 1905

A BGK Diákotthonának szervezeti szabályzata és házirendje

s.a.

A szegedi és pécsi BGK alapszabályai

1903, 1943

A BGK Polgári Lövész Egyesület alapszabályai és alakuló jegyzőkönyve

1933

Ügykezelő szabályok

1904

Alapító tagok jegyzéke

1902-1918

Az Országos Magyar Prot. Diákszövetség alapszabályai

Az Orsz. M. Pr. Diáksz. Jegyzőkönyve

1928-1938

2.

doboz

Közgyűlési jegyzőkönyvek

1901-1936

Nagybizottsági és közgyűlési jegyzőkönyvek

1901-1918

3.

doboz

Nagybizottsági és közgyűlési jegyzőkönyvek

1926-1943

Jegyzőkönyvi mellékletek (jelentések)

1912

"Bizottsági Levelező" könyv

1909-1910

4.

doboz

"Bizottsági Levelező" könyv

1929-1933

Levelezés

1920-1943

Tisztikari névsor

1901-1943

Személyi lapok

1930-1940

Vendégkönyv

1904-1936

Fényképek (egy nagyméretű fénykép dobozon kívül 25/4b jelzettel)

1935

Országos Prot. Könyvkiállítás patronálására kérő kézbesítetlen levelek és vegyes levelezés

1948

5.

doboz

Az Orsz. B.G.Sz. lapja: "Bizonyság"

1948

Az Orsz. B.G.Sz. körlevele: "Bizonyság"

1947-1948

Sajtószemle

1912-1938

Képeslapok

Nagymagyarország térképe

Az Orsz. Prot. Napokról (I., III., IV.) kiadott emlékkönyvek

1939-1942

(Az OPN-hez cf. még 7 fond/III.)

Borbély László: Az Országos Bethlen Gábor Szöv. története I.

1924-1944

Vályi Jenő: Az Országos Bethlen Gábor Szövetség története II.

1945-1950

Protestáns Irodalmi Társaság: Prot. Szemle