VII.Segédkönyvek

b.

Az 1791-i budai és az 1881-1882-i debreceni zsinati ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatói

c.

Az 1891-1893. évi I. budapesti zsinat tárgymutatója

d.

Az 1881-1882. évi zsinat irományainak elenchusa

35.

doboz

A zsinat előkészítése és adminisztrációja

a.

A zsinattartás ügyei

1939-1948

b.

A zsinat ügyintéző iratai

1939-1941

36.

doboz

c.

A zsinat ügyintéző iratai

1942-1946

d.

A zsinat ügyintéző iratai

1948-1952

e.

A zsinat második felének elenchusa

1945-1952

37.

doboz

Jegyzőkönyvek

a.

Zsinati jegyzőkönyvek

1939-1941

b.

Zsinati jegyzőkönyvi kivonatok

1948-1949

c.

Zsinati Naplók és Jegyzőkönyvek címlapjai

1947-1950