VIII. A Zsinat munkája:

d.

Az V. törvénycikk. Az iskolai törvény revíziója

1942-1943

e.

Az Állam és Egyház között létrejött Egyezmény

1948

A Zsinati Tanács jelentése a Bizottság működéséről. Az 1948. június 8-i kormánybizottsági tárgyalás végleges szövege

1948

A kormánybizottság 3. ülésének jegyzőkönyve

1948

(Az egyezménnyel kapcsolatban lásd. még 2.a/B, 7. csomó a, b.)

f.

Dr. Szentpéteri Kun Béla észrevételei az egyházalkotmányi törvényjavaslattal kapcsolatban

1949

g.

Különféle bizottságok iratai

1939-1944

h.

Adóalap és Közalap iratai. Törvénycikkek.

i.

Zsinati irományok és jegyzőkönyvi kivonatok. (Nyomtatott szöveg)

1939-1948

j.

Zsinati irományok (gépelt szöveg 0-76.)

1950

38.

doboz

Zsinati irományok 1-45.

39.

doboz

Zsinati irományok 46-77.

40.

doboz

Zsinati Napló (kézirat)

41.

doboz

Zsinati jegyzőkönyv (kézirat)