Tanügyi iratok (1911-1951)

Kimutatás a nem református iskolába járó református tanulók hitoktatásáról

1911

Jelentés a Sárospataki Református Gimnázium vallásoktatásáról

1910

Kérdőív

1908

Országos Törvénytervezet Népiskolákról

1869

144.

doboz

1. Jelentések a beiratási díjakról 1937, két kézirat 1938-1939-ből

1937-1950

2. Jelentés a Lelkészképző Intézetről

1942

3.Jelentés a vallásoktatásról és a nem református iskolákba beiratkozott református tanulókról

1942-1943

4. Vallásoktatók jelentései

1943

5. Jelentés és kimutatás

1950

145.

doboz

Iskolai adatszolgáltatás

1945-1948

1. Vallásoktatói jelentés

1945-1948

2. Tiszántúli Egyházkerület vallásoktatói törzskönyvi lapjai

1946-1947

3. Adatszolgáltatás általános iskolákolákról

1948

4. Adatszolgáltatás közép- és főiskolákról

1948

146.

doboz

Vallásoktatók személyi törzskönyvi lapja

1949

147.

doboz

Vallástani tankönyv

1949-1950

Gimnáziumi vallástanítási tantervek

1949-1950

148.

doboz

Nevelésügyi Bizottság iratai

1948-1951

Vallástani tanterv