Tanügyi iratok (1900-1954)

(1967-ben begyűjtött iratok)

149.

doboz

Tanügyi bizottság iratai, jegyzőkönyvek expediálása

1911-1945

Egyetemes tanügyi bizottsági költségek, számlák, nyugták, tiszteletdíjak elszámolása

1916-1950

150.

doboz

Egyetemes tanügyi bizottság iratai

1950

Filmoktatás ügyei

1925-1948

151.

doboz

Népiskolai tanterv és egyéb iratok

1937-1949

152.

doboz

Iskolai adatszolgáltatás

1947-1948

153.

doboz

Polgári iskolai rendtartás

1942-1946

Statisztikai kimutatások gimnáziumokról

1900-1901

Statisztikai kimutatások gimnáziumokról

1905-1906

154.

doboz

Gimnáziumi rendtartás

1937-1940

155.

doboz

Theologiák működéséről jelentés

1926

Theologiák működéséről jelentés

1949

Theologiák működéséről jelentés

1954

Theologiák tanulmányi, nevelési, fegyelmi és vizsgai szabályzatai

1913

Törvényjavaslat az országos Theologiai Akadémiákról

1951

156.

doboz

Békési főgimnázium ügyei

1909-1924

Gyakorlati iskolák: Mezőgazdasági és Kereskedelmi iskola iratai

1941-1948

Lelkészek és tanítók hadi pótdíja

1925-1944

157.

doboz

I. Kimutatás a református elemi iskolákban használt tankönyvekről

1928-1929

II. Az Egyetemes Névtárra vonatkozó adatok

1930

Tankönyvbizottság iratai

1947-1950

158.

doboz

Taníttatási segélykérvények és egyéb iratok

1942-1943

Tanulmányi segélykérések és egyéb iratok

1944-1948

159.

doboz

Általános iskolák ügyei

1947-1948

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának jelentései

1952-1954

160.

doboz

Limbus, Könyvtári Szakkatalógus mutatója