IV. Pénzügyi iratok

44.

doboz

1.

Pénztárkönyv

1931-1936

2.

Pénztárkönyv

1936-1938

3.

Pénztárkönyv

1938-1948

4.

Pénztárkönyv

1948-1949

45.

doboz

1.

Pénztárnapló

1937-1942

2.

Kézi pénztárkönyv

1943-1945

3.

"Beérkezett számlák" - kontó-könyv

1938-1946

4.

Irodai ...

1936-1948

5.

Nyugtakönyvek nyilvántartása

1936-1948

6.

Nyugtakönyvek nyilvántartása

1929-

7.

"Fillér-akció. Ifj. Szövetség"

1933-1938

46.

doboz

1.

Folyószámlakönyv

1938-1940

2.

Főkönyv

1941-1942

3.

Főkönyv

1943

4.

Pénztári iratok: kimutatások, jelentések

1932-1939

5.

Pénztári iratok: Liebenzelli tart. Molnár Máriáért. Ajánlatok.

Mánuszi és mandzsu megajánlás. Pénztári

1926-1949

kartók. Vetítőgép árjegyzék

1926-1928

6.

Költségvetések, zárszámadások

1935-1942

7.

Számadások, számlák

1940-1942

47.

doboz

8.

Zárszámadási impúrumok

1947-1948

9.

Pénztári impúrumok

1941-1948

10.

Pénztári feljegyzések, számadások

1943-1948

11.

OTI és MABI iratok

1939-1942

12.

MABI, adó és illetmény-kimutatás

1946-1949

13.

Hajnal. Forg. adó és hat. kijelentés

1930-1936

14.

Kereseti adó és illetményjegyzék

1932-1935

15.

Kereseti adó és illetményjegyzék

1936-1939

48.

doboz

16.

Kereseti adó és illetményjegyzék

1940-1948

17.

Postatakarék kimutatás

1931-1934

18.

Postatakarék kimutatás

1932-1936

19.

Postatakarék kimutatás

1936-1937

20.

Postatakarék kimutatás

1938-1940

21.

Postatakarék kimutatás

1940-1942

49.

A.

doboz

22.

Postatakarék kimutatás

1942-1943

23.

Postatakarék kimutatás

1944-1949

24.

Számlák

1936-1939

25.

Nyomdai számlák és megállapodás

1939-1940

26.

Bethánia könyvkereskedés jegyzékei

1927-1938

27.

Átmenő tételek és számlák

1942-1948

28.

Kanczler István megb. levél és nyugta

1944-1948

29.

Hajnal előfizetési nyugtái

1944-1945

30.

Remington számlák

1931

31.

Nyugták

1931-1932

32.

Külmisszió nyugtái

1940-1949

33.

Leltár

1933-1939

49.

B.

doboz

Plakátok