12. fond. MAGYAR EVANGÉLIUMI KÜLMISSZIÓ IRATAI 1901-1951

8,87 ifm

A Magyar Református Külmisszió négy levéltári egységből áll. 1. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség 1902-1932. 1930-tól a református ágban folytatódott Dr. Misley Sándorné kínai munkája és önálló református szövetséggé alakult át. 2. A Keresztyén Nők Missziói Bizottsága (kínai munkája Dr. Misley Sándorné szolgálata 1907-1943). A Magyar Evangéliumi Nőegylet Nemzeti Szövetsége önálló bizottsági munkájaként folyt 1907-1929-ig a Református Külmisszió kínai ágaként 1930-1943-ig. 3. A Magyar Református Külmissziói Szövetség munkája 1932-1949-ig a Missziói Szövetség református ágának a folytatása együtt a kínai ággal. 4. A Református Egyetemes Konvent Külmissziói Szolgálata 1950-1951-ben az egyház teljesen átvette a külmissziói szolgálatot.