IV. Pénzügyi, gazdasági iratok

1.

Pénztáros iktatókönyve

1937-1943

11.

doboz

2.

a.

Pénztárkönyv (első része kálvineumi ptkv. 1913-1914)

1915-1924

b.

Pénztárkönyv

1938-1940

c.

Pénztárkönyv

1941-1942

d.

Pénztárkönyv

1943-1950

e.

Ellenőrző pénztárkönyv

1938

f.

Ellenőrző pénztárkönyv

1939

g.

Ellenőrző pénztárkönyv

1940

h.

Ellenőrző pénztárkönyv

1941-1942

i.

Ellenőrző pénztárkönyv

1943-1944

j.

Irodai bevételi és kiadási napló

1932-1943

k.

Házipénztár pénztári naplója

1934

l.

Gyűléseket előkészítő pénztárkönyv

1938-1939

m.

Gyűlésrendezési pénztárnapló

1938-1940

12.

doboz

n.

Tanulmányi főtitkár pénztárnaplója

1939-1944

o.

Közigazgatási titkár pénztárkönyve

1947

3.

a.

Költségvetések, zárszámadások, vagyonmérlegek

1927-1949

b.

Költségvetések, zárszámadások

1936-1950

4.

a.

Gazdasági jellegű levelezés

1932-1950

13.

doboz

b.

Pénztári levelezés

1937-1940

5.

a.

Pénztári elszámolások, kimutatások, jelentések

1928-1947

14.

doboz

b.

Pénztári elszámolási iratok

1940-1942

15.

doboz

c.

Főtitkári elszámolások

1937-1938

d.

Gyűlési Iroda elszámolásai, kimutatásai, pénztári bizonylatai

1938

6.

Nyilvántartások, tagdíjfizetési kimutatások és felszólítások

1928-1948

7.

a.

ORLE-ORPSZ közös folyószámlakimutatások

1942-1945

16.

doboz

b.

ORLE-ORPSZ folyószámlákról félévi bankjelentések

1941

c.

Theologiai Szemle-ORLE-OPRSZ folyószámlakimutatások

1935-1940

8.

a.

Számlák, nyugták

1934-1947

b.

Nyugták, vegyes pénzügyi iratok

1937-1940

c.

Vegyes számlák, csekkszámlakivonatok

1949-1950

17.

doboz

9.

a-c.

Pénztári iratok: csekkszámlakivonatok

1936-1940

18.

doboz

d-f.

Pénztári iratok: csekkszámlakivonatok

1941-1943

19.

doboz

g-h.

Pénztári iratok: csekkszámlakivonatok

1944-1949

10.

Csekk-könyvek