IV. Pénzügyi és gazdasági iratok:

1.

Számtörzskönyv

1946

2.

Magy. Ev. Nőegyes. Nemz. Szöv. Pénztári Napló

1920

3.

Tanfolyamok elszámolási könyve

1948

4.

Tanfolyamok elszámolási könyve

1949-1951

5.

Vendégek ellátása Pt. könyv

1947-1950

6.

Vendégek ellátása pt. füzet

1950-1951

7.

Tanfolyamok elszámolása

1951

8.

Jegygyűrűre (Kis pt. könyv)

1949-1951

4.

doboz

9.

Orsz. Ref. Nőszöv. Pénztárkönyve

1944-1948

10.

Orsz. Ref. Nőszöv. Pénztárkönyve Pénztári Főkönyve

1947-1948

11.

Dunamelléki Egyh. Ker. Női munkája, Ref. Nőszöv. Istenhegyi Otthona Pénztár Naplója

1948-1950

12.

Illetmény-kimutatás és pt. kimutatás

1946-1951

5.

doboz

13.

Pénztári elszámolások

1946-1947

14.

Pénztári mellékletek. Belégek

1946

6.

doboz

15.

Nőszövetségi (országos egyházkerületi és egyházmegyei) szervezeti szabályzatok és működéssel kapcsolatos rendelkezések, valamint a szövetség célkitűzéseit, terveit ismertető írás (Makkai Sándortól)

1944-1946

Az alakuló nagygyűléssel kapcsolatos levelezések (elmaradt)

1944

Titkári és egyéb jelentések

1944-1946

A szövetség lapja, az -Új Magyar Asszony- beindításával kapcsolatos megbeszélésre meghívó

1944

Körlevél a szövetség megtartott konferenciájáról

Vegyes iratok

1943-1946

16.

A Nőszövetség munkaterve I.

1944

Az 1944. csendes nagygyűlés

1944

-Új Magyar Asszony- az Országos Református Nőszövetség lapja

1948-1949