17. a. fond. Vasárnapi Iskolai Szövetség iratai 1883-1950

A Magyarországi Református Vasárnapi Iskolai Szövetség (MRVISZ) iratai 1937-1948

Magyar Református Egyház Missziói Munkaközössége Gyermekmunka ág iratai 1948-1951

0,25 ifm

Magyarországon az első vasárnapi iskolát 1882-ben Biberauer Irma később id. dr. Szabó Aladár felesége indította el Budán. A budapesti református teológusok a vasárnapi iskolai munkát 1883-ban kezdték meg. 1885-86-ban a főváros 11 helyén 780 gyermekkel tartottak a teológusok vasárnapi iskolai foglalkozást. Magyarországon rövid idő alatt népszerűvé vált ez a kezdeményezés. 1903-ban 138 vasárnapi iskolában 436 tanító 4818 gyermekkel foglalkozott. 1904-ben létrehozták a Vasárnapi Iskolai Szövetséget. 1931-ben már 892 vasárnapi iskola működött 64.000 növendékkel 2700 tanítóval. 1944-ben pedig 1168 vasárnapi iskola volt a Református Egyházban 2784 vezetővel, 98.500 gyermekkel. id. Victor János volt a szövetség országos titkára tanfolyamokat szervezett és kiadta a szövetség lapját: a Fecskét.