III. Gazdasági iratok

1.

Költségvetések, zárszámadások

1936-1950

2.

Kimutatás az ORPSZ tagjairól, tagsági díjakról, befizetésekről, hátralékokról

1930-1940

6.

doboz

3.

Pénztárkönyvek

A)

a. Pénztárkönyv

1938-1942

b. Pénztárkönyv

1942-1946

c. Pénztárkönyv

1946-1950

B)

Irodai pénztárkönyv

1936-1937

C)

a. Pénztári ellenőrző könyv

1938-1941

b. Pénztári ellenőrző könyv

1941-1943

c. Pénztári ellenőrző könyv

1944-1947

7.

doboz

d. Pénztári ellenőrző könyv

1947-1949

D)

a. Az 54288. sz. csekkszámla pénztárkönyve

1929-1936. I-VIII.

b. Az 54288. sz. csekkszámla pénztárkönyve

1929-1936 IX-XII.

c. Az 54288. sz. csekkszámla pénztárkönyve

1937

4.

a. Vegyes pénzügyi-gazdasági levelezés

1937-1950

b. a. Pénztári okmányok, pénzügyi levelezés

1937

b. b. Pénztári okmányok, pénzügyi levelezés

1937

8.

doboz

5.

a. Pénztári számlák

1938

b. Pénztári számlák

1939

c. Pénztári számlák

1940

d. a. Pénztári számlák(1-800. ikt. sz.)

1941

b. Pénztári számlák(801-1371. i.sz.)

1941

9.

doboz

e. Pénztári számlák

1942

f. Pénztári számlák

1943

g. a. Pénztári számlák

1944

b. Pénztári számlák

1944

10.

doboz

h. Pénztári számlák

1946

i. a. Pénztári számlák

1947

b. Pénztári számlák

1947

11.

doboz

j. a. Pénztári számlák

1948

b. Pénztári számlák

1948

k. Pénztári számlák

1949

12.

doboz

1. Elismervények, elszámolások

1940-1942

6.

a. Postakönyv

1936-1941

b. ORPSZ és ORLE Gyűlési Iroda postakönyve

1940

7.

a. Ptkp.-i csekkszámlakivonatok

1937

b. Csekk-könyvek

1933-1943

13-15.

Doboz

8.

a. Tagdíjfizetési kartók

1929-1937

16-24.

Doboz

b. Tagdíjfizetési kartók

1929-1949

25.

doboz

c. Tagdíjfizetési kartók

1938-1946