10. fond Országos Református Presbiteri Szövetség iratai 1929-1950

3,12 ifm

Az Országos Református Presbiteri Szövetséget 1926. október 24-én alakult meg Debrecenben, a Kollégium oratóriumában. A Szövetség mindvégig ( 1950-ben szűnt meg) szorosan együttműködött az Országos Református Lelkészegyesülettel. A Presbiteri Szövetség a reformáció örökségét tartotta a legfontosabbnak, a zsinat-presbiteri elv érvényesülését, hithűséget, hazaszeretetet, jótékonysági munkát, irodalmi és tudományos tevékenységet. 1942-ben jelent meg a Magyar Presbiter c. lapjuk, mely mintegy 20 000 taghoz jutott el. A Szövetség életében jelentősek voltak az éves konferenciák és a történeti, egyháztörténeti évfordulók.

Az egyesület létrejöttének a célja az volt, hogy a magyarországi református lelkészeket testületté egyesítse, a lelkészek erkölcsi és anyagi érdekeit előmozdítsa. Az egyháztársadalmi munka felkarolása által a református egyházi élet felvirágoztatása, a református egyház jogainak végrehajtása. Évenként közgyűlés tartása, minden évben más egyházkerületben, amelyen egyháztársadalmi és egyházpolitikai kérdésekben állást foglal, általában a megjelölt célokat szolgáló indítványokat és a hivatalos egyházi hatóságokhoz intézendő előterjesztéseket tesz.