II. Ügyviteli iratok 1904-1952

95.

doboz

a.

Rendeletek tára (közérdekű határozatok, körlevelek, nyomtatványminták gyűjteménye)

A kongrua, korpótlék és családipótlék utalványozására vonatkozó általános rendelkezések

1924-1941

A családipótlékra vonatkozó jogszabályok

1925-1942

Az adózás, a végrehajtás és az önkéntes (elzálogosítás) elzálogolás szabályai

1925-1941

Egyházfőhatósági bizonyítvány

1919-1940

OTBA

1941

Adóletiltás ügyben kelt kiadmányok

1929-1940

Felvidéki lelkészek illetménykiegészítő államsegély folyósítása

1939

A korpótlékra vonatkozó jogszabályok

1932-1940

Anyakönyvi ügyek

1904-1937

Országosan elrendelt perselypénzek

1909-1937

b.

Református Egyházi Közigazgatási nyomtatványok mintatárkötete

1915

c.

Nyomtatványokra és mintatárra vonatkozó akták

1908-1917

d.

Lelkészi törzskönyvi lapok készíttetésének aktái

1934-1941

e.

Közigazgatási és egyházközségi vagyonkezelési nyomtatványok aktái

1930-1950

96.

doboz

a.

Közigazgatási és vagyonkezelési nyomtatványokból minták

b.

Egyházi szükségletek összeírásának aktái (Az 1848. XX. tc. végrehajtása céljából)

1908-1922

c.

Az 1848. XX. tc. fokozatos végrehajtása

1907-1924

97.

doboz

a.

Az 1848. XX. tc. fokozatos végrehajtása

1925-1949

b.

Egyházi sérelmek orvoslása (Az 1848. XX. tc. végrehajtásának sürgetése római katholikus részről)

1926-1927

98.

doboz

a.

Egyházi sérelmek orvoslása

1927-1931, 1939

b.

Egyházi törvények magyarázata ügyében levelezés

1934-1948

Kisérő levelek püspökökhöz aláírás küldésekor

Konventi jegyzőkönyvek szétküldése

Az 1382/1927.sz. memorandum és melléklete

c.

Főrendiházi tagsága püspökeinknek s főgondnokainknak

1910-1943

Tiszáninneni püspökkel levelezés

1944

99.

doboz

a.

Vegyes házasságok ügye (Ne temere...)

1909-1939

b.

Vegyes házasok adózása

1929-1936

c.

Reverzálisok ügye

1932-1949

100.

doboz

a.

Családvédelem: Egyke

1927-1944

b.

A 7-18 év közöttiek vallásváltoztatása

1920-1954

c.

Szektárius ügyek

1921-1930

101.

doboz

a.

Szektárius ügyek

1931-1947

b.

Eucharisztikus kongresszus

1937-1938

c.

Lelkészi oklevelek honosítása

Lelkészek hadipótdíja

Lelkészek és tanítók katonai kötelezettsége

1905

102.

doboz

Egyházi gyűjtések egységes írányítása

1928-1937

103.

doboz

a.

Egyházi gyűjtések egységes írányítása

1938-1950

b.

A vasárnap megszentelése

1918-1952

c.

Emlékünnepek: István király napja

1926-1949

104.

doboz

a.

Emlékünnepek: Széchenyi emlékezete

1941-1944

b.

Emlékünnepek: Széchenyi emlékfüzet

1941

c.

Emlékünnepek: Kálvin kiállítás ügyei

1934-1935

d.

Alkalmi ügyek. Országos Presbiteri Szövetség

1923-1949

e.

Alkalmi ügyek: Speyeri birodalmi gyűlés 400 éves évfordulója

1929-1930

Gályarabok emléktáblája

1934-1936

f.

Alkalmi ügyek: madarak és fák napja

1914-1939

105.

doboz

a.

Naptárreform ügyei

1925-1937

b.

Önkormányzati testületek háztartása

1931-1932

c.

Egyházaink teherbíró képessége, összefoglaló jelentés

1943-1944

d.

Baldácsy-alapítvány ügyei

1947-1950

Alapiratok

1940-1942

106.

doboz

a.

Egyházunk teherbíróképessége: alapiratok és kérdőívek

1943-1944

b.

Egyházunk teherbíróképessége: alapiratok és kérdőívek

1943-1944

c.

Baldácsy alapítvány iratai

1947-1950

d.

Baltazár Dezső elhunyta

1931-1938

107.

doboz

Személyi ügyek

1907-1944

108.

doboz

Konventi tisztviselők személyi ügyei

1908-1922

109.

doboz

Konventi tisztviselők személyi ügyei

1923-1928

110.

doboz

Konventi tisztviselők személyi ügyei

1929-1940

111.

doboz

a.

Konventi tisztviselők személyi ügyei

1941-1942

b.

Konventi tisztviselők adója (illetményjegyzékek)

1923-1942

112.

doboz

a-b.

Konventi tisztviselők adója

1923-1950

c.

Konventi tisztviselők adója (személyi nyilvántartókönyv)

113.

doboz

a.

Félhivatalos ügyek R.M.B. tanulmányok

b.

Félhivatalos ügyek Nagy Sándor

1939-1944

114.

doboz

a.

Félhivatalos vegyes ás magánügyek (Nagy Sándor)

b.

Egyházzenei és énekvezéri ügyek

1936-1944

c.

Konventi iktatókönyv (fragmentum; Tiszántúl)

1950