II. Az ORJÓ tevékenysége

1.

Kálvineumok

a.

- Főiskolás Kálvineum

1920-1931

- Molnár u. 19. ügye

1928-1932

b.

Kálvineumok

1930-1939

c.

Kálvineum alapítványi biztosítás

1940-1943

2.

Lelkészek temetési pénztára

1927-1943

3.

a.

Rizikó (temetési segély)-biztosítás

1947-1949

4.

doboz

b.

Rizikó-biztosítás kimutatása

1939, 1943

4.

Belkörű biztosítás

1928-1935

5.

Betegsegélyezési pénztár

1927

6.

a.

Házépítőpénztár iratai

1928-1943

b.

Házépítőpénztár jelentései

1929-1939

7.

Gaál Ferenc elintézetlen illetménye

1934-1942

8.

Palástakció

1937, 1940, 1942, 1944

9.

Kraszner Lajos cég ruhaakciója

1942

10.

Országos Református Háziipari Szövetkezet

1939

11.

Országos (Konventi) Tűzbiztosítás szerződés

1935-1936, 1947

12.

Lelkészi javadalmak rendezése

1934-1937

13.

Szociális és agrárkérdés megoldása, valamint a lelkészi megélhetés biztosítására vonatkozó javaslatok

14.

A lelkészi nyugdíj és özvegy-árva gyámintézeti törvény életbeléptetése

1937

15.

Nyugdíjintézeti segélypénztár tervezet

1949

16.

Lelkészi nyugdíjpótló biztosítás

17.

a.

Lelkészi önsegélyező pénztár

1941-1942

b.

Református lelkészek érdekközösségi szervezete

1945

18.

Lelkészgyermekek taníttatása és internátusi elhelyezése ügyében tett javaslatok

19.

polgári állást vállaló lelkészek; vegyes hirdetések

1944

20.

Alapítványbiztosítás

21.

Árvabélyeg-akció, jelvénykép-akció

1931-1938

22.

Munkásmisszió (Országos Református Munkás Szövetség)

1930-1931

5.

doboz

23.

Menekült-ügy

1944

24.

A belső arcvonal- c. pályázat

1943

25.

Erdélyi nyereménykölcsön

1941