I. Szervezeti iratok

1.

doboz

1.

Alakulási iratok, alapszabályok

1926, 1946-1947

2.

Alapító ülések jegyzőkönyvei

1926

3.

ORJÓ-val kapcsolatos megállapodások

a.

ORLE és GBSZ (Gazdák Biztosító Szövetkezete) közti, az ORJÓ-ra vonatkozó megállapodás

1926

b.

ORLE és GBSZ közti 1926-os megállapodás revíziója

1929

c.

ORLE és ORTE közti megállapodás az ORJÓ-ban való együttműködésről

1926

d.

ORJÓ és GBSZ közti (módosított) megállapodás tervezet (1948-as bevezetési hatállyal)

1947

e.

ORJÓ és GBSZ közti 1948-ban életbeléptetett 10 éves szerződés, valamint a kapcsolatos intézőbizottsági ülések jegyzőkönyvei

1947-1948

4.

Közgyűlések és jelentések

a.

Jegyzőkönyvek

1926-1948

2.

doboz

b.

Közgyűlések anyaga

1928-1948

c.

Közgyűlési meghívók, részt vett tagok

1935-1943

d.

Igazgatói jelentések

3.

doboz

e.

Működésről szóló jelentések

1928-1948

5.

ORJÓ-ORLE-ORPSZ együttműködési tervezet

1946-1947

6.

ORJÓ átalakítási tervezet

7.

Esperesek válaszai az ORJÓ további exisztálását illetően

1947

8.

Felszámolással kapcsolatos és ez időkből származó egyéb iratok

1949-1950

9.

Végrehajtó Bizottság iratai

1943-1950