I. Nyugdíjügyek egyházkerületenként

a. Dunamelléki egyházkerület 8 egyházmegyéjének (Alsóbaranya-bácsi - Felsőbaranyai - Kecskeméti - Külsősomogyi - Pesti - Solti - Tolnai - Vértesaljai) nyugdíjügyi iratai időrendben

1.

1907-1908

2.

1909-1910

3.

1911

4.

1912-1913

5.

1914

6.

1915-1916

7.

1917-1919

8.

1920-1922

9.

1923-1925

10.

1926-1927

11.

1928-1929

12.

1930-1931

13.

1932-1933

14.

(Budapesti egyházmegye is)

1935-1936

15.

1937

16.

(Budapesti, Pestkörnyéki egyházmegye is)

1938

17.

(Alsóbaranyai nélkül)

1939-1940

18.

(Délvidék is)

1941-1942

19.

(Bácskai német egyház is)

1943

20.

1944

21.

(Délvidék és Bácskai német egyház nélkül)

1945-1946

22.

1947

b. Dunántúli egyházkerület 9 egyházmegyéjének (Barsi - Belsősomogyi - Drégelypalánki - Komáromi - Mezőföldi - Őrségi - Pápai - Tatai - Veszprémi) nyugdíjügyi iratai

23.

1907-1908

24.

1909-1910

25.

1911-1912

26.

1913-1914

27.

1915-1916

28.

1917-1919

29.

1920-1922

30.

1923-1925

31.

(Komáromi hiányzik)

1926-1928

32.

1929-1931

33.

1932-1933

34.

(Barsi hiányzik)

1934-1936

35.

(1937-ről a Barsi és Komáromi hiányzik)

1937-1938

36.

1939-1940

37.

1941-1942

38.

1943-1944

39.

1945-1946

40.

1947

c. Tiszáninneni egyházkerület 8 egyházmegyéjének (Abaúji - Alsóborsodi - Alsózempléni - Felsőborsodi - Felsőzempléni - Gömöri - Tornai - Ungi) nyugdíjügyi iratai 1907-1908

41.

1909-1911

42.

1912-1913

43.

1914-1915

44.

1916

45.

1917-1919

46.

1920-1922

47.

1923-1925

48.

(1927-ól a Felsőzempléni hiányzik)

1926-1927

49.

(1928-as Felsőzempléni hiányzik, Tornai a Gömör-tornaiban)

1928-1929

50.

1930-1931

51.

(1933-ról Ungi hiányzik)

1932-1933

52.

1934-1935

53.

1936-1937

54.

(1938-ról Ungi hiányzik)

1938-1939

55.

1940-1941

56.

1942-1943

57.

1944

58.

1945-1946

59.

1947

d. Tiszántúli egyházkerület 14 egyházmegyéjének (Alsószabolcsi - Békésbánáti - Beregi - Bihari - Debreceni - Érmelléki - Felsőszabolcsi - Heves-nagykunsági - Középszabolcsi - Máramaros-Ugocsai - Nagybányai - Nagykárolyi - Nagyszalontai - Szatmári) nyugdíjügyi iratai

60.

1907-1908

61.

1909

62.

1910

63.

1911

64.

1912

65.

1913

66.

1914

67.

1914

68.

1915

69.

1916

70.

1917

71.

1918-1919

72.

1920-1921

73.

1923-1924

74.

1923-1924

75.

1925

76.

(1926-ról csak az Alsószabolcsi és Békésbánáti iratai vannak meg)

1926-1927

77.

1928

78.

1929

79.

1930

80.

1931

81.

1932

82.

1933

83.

1934

84.

1935

85.

1936

86.

1937

87.

1938

88.

1938-1939

89.

1939-1940

90.

1941

91.

1941

92.

1942

93.

1942

94.

1943

95.

1944

96.

1944

97.

1945

98.

1945-1946

99.

1946

100.

1947

e. Erdélyi egyházkerület 18 egyházmegyéjének (Dési - Erdőmelléki - Görgényi - Gyulafehérvári - Hunyadi - Kalotaszegi - Kézdi - Kolozsvári - Küküllői - Marosi - Nagyenyedi - Nagysajói - Nagyszebeni - Orbai - Sepsi-i - Széki - Szlágy-szolnoki - Udvarhelyi) 2 amerikai és 1 romániai egyházmegyének nyugdíjügyi iratai

101.

1907-1908

102.

1909

103.

1910

104.

1911

105.

1912

106.

1913

107.

1914

108.

1914-1915

109.

1915-1916

110.

1917

111.

1918-1919

112.

1920-1923 (1924-es hiányzik)

113.

1925-1932

114.

1933-1939

115.

1940-1941

116.

1941

117.

1942-1943

118.

1943

119.

1944

120.

1945-1949

f. Felvidéki és elszakított területek nyugdíjügyi iratai

121.

Felvidéki lelkipásztorok nyugdíjügye

1938-1946

122.

Felvidéki lelkipásztorok nyugdíjügye betűrendben

123.

Felvidéki lelkészözvegyek, árvák A-P

124.

Felvidéki lelkészözvegyek, árvák R-V

125.

Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Lelkészi Nyugdíjintézet

1935-1939

126.

Felvidéki folyószámlakivonatok, nyugták

1935-1942

127.

Felvidéki folyószámlakivonatok, nyugták

1935-1942

128.

Felvidéki nyugdíjintézeti be- és kifizetési naplók és nyugták

1934-1938

129.

Felvidéki nyugdíjintézeti be- és kifizetési naplók és nyugták

1934-1938

130.

Felvidéki kifizetési naplók egyházmegyénként (Abaúj-tornai - Alsózempléni - Barsi - Beregi - Felsőzempléni - Gömöri - Kárpátaljai-Ungi - Komáromi - Máramaros-Ugocsai - Ungi)

131.

Felvidéki nyugdíintézeti okmányok, tagsági ívek egyházmegyénként

Abaúj-tornai

Alsózempléni

132.

Barsi

Beregi

Felsőzempléni

133.

Gömöri

Kárpátaljai-Ungi

Komáromi

134.

Máramaros-Ugocsai

Ungi

135.

Felvidéki nyugdíjintézeti törzskönyv

Abaúj-tornai

136.

Alsózempléni

137.

Barsi

138.

Beregi

139.

Felsőzempléni

140.

Gömöri

141.

Kárpátaljai-Ungi

142.

Komáromi

143.

Máramaros-Ugocsai

144.

Ungi

145.

Felvidéki nyugdíjintézeti okmányok, Nyugdíjasok könyve

146.

Felvidéki nyugdíjintézeti okmányok, Özvegyek-árvák könyve

147.

Felvidéki nyugdíjintézeti okmányok, folyószámlakönyv

148.

Felvidéki nyugdíjintézeti ügyek betűrendben

149.

Felvidéki nyugdíjintézeti ügyek betűrendben

Vegyes nyugdíjügyek elszakított területekről (Erdély, Délvidék)

150.

Eszmei egyházmegye

1945-1946