c. Németországi és ausztriai ügyek

101.

doboz

Németországi magyar református munkások gondozása, lelkészek jelentései

1938-1946

102.

doboz

Németországi vegyes akták (Nagy S.)

1929-1946

Hallei kutatóintézet (Bucsay)

1939-1943

Langenhesseni tábor középiskolai tanfolyama

1945

Poekingi tábor halotti naplója

1946

Bécsi istentiszteletek ügyei