b. Szlavóniai misszió

81.

doboz

Szlavóniai egyházközségek ügyei

1914-1927

82.

doboz

Szlavóniai vegyes ügyek

1914-1917

83.

doboz

Szlavóniai vegyes ügyek

1918-1930

84.

doboz

Szlavóniai iktatókönyv

1912-1914

85.

doboz

Szlavóniai református akció iratai

1912

86.

doboz

Szlavóniai miniszterelnökségtől átvett iratok

1913-1914

87.

doboz

Szlavóniai miniszterelnökségtől átvett iratok

1913-1914

88.

doboz

Szlavóniai pénztárnapló

1913

Szlavóniai segélyalap akció költségvetési ügyei

1912-1925

89.

doboz

Szlavóniai segélyalap akció zárszámadási okmányai, nyugták

1914-1915

90.

doboz

Szlavóniai segélyalap akció zárszámadási okmányai, nyugták

1914-1917

91.

doboz

Szlavóniai segélyalap akció zárszámadási okmányai, nyugták

1916-1917

92.

doboz

Szlavóniai segélyalap akció zárszámadási okmányai, nyugták

1918-1919

Szlavóniai illetmények utalványozása

1914-1916

93.

doboz

Szlavóniai illetmények utalványozása

1917

94.

doboz

Szlavóniai lelkészek korpótlékügye, személyi ügyek (Ágoston-Takács)

1913-1918

95.

doboz

Szlavóniai iskolák vegyes ügyei

1913-1931

Szlavóniai iskolafelügyelők ügyei

1914-1918

96.

doboz

Szlavóniai tanítók illetményszabályzata

1913-1919

Szlavóniai tanszemélyzet háborús segélye

1915-1922

Szlavóniai tanítók személyi ügyei (Bertalan-Záka)

1914-1938

97.

doboz

Szlavóniai tanítók nyugdijügye

1911-1934

Szlavóniai tanulók ösztöndíjügyei

1914-1923

98.

doboz

Vegyes iratok

1899-1914

99.

doboz

Fiumei ügyek: egyházközségi iratok, levelezés, jegyzőkönyv, pénztárkönyv

1911-1920

100.

doboz

Fiumei ügyek: konventi ügyintézésben

1903-1943

Szerbiai reformátusok gondozása

1911-1917