B. Világmisszió

2.

doboz

1.

Draskóczy László írásai:

- Adalékok a magyar protestáns külmisszió történetéhez (1936. január)

- Draskóczy László: A világmisszió története (1948.)

- A világmisszió története vázlatai

- Draskóczy László: Külmisszió (1947-1948. előadás 11p.)

Ungár Aladár: A missziótanulmányozás új szempontjai

- Draskóczy László: A keresztyén világmisszió története (11 p.)

- Világmisszióval kapcsolatos jegyzetek

2.

Világmisszióval kapcsolatos egyéb írások:

- F.D.Walker: A -Harris-emberek-

Történet az elefántcsontpartról

Fordította: Olajos László (kézirat, 32 p.)

- Prof.D.Dr W. Freytag: A világmisszió értelme

Fordította: Ivanyos Lajos (1950. 11 p.

- H.D.: A világmisszió 1948-ban (4 p.)

- E. Kellerhals: A forradalmi egyház a forradalmi világban (8 p.)

- Dr. Kádár Imre: Új utakon a világmisszió (4 p. Hajnal)

- Súlyos kor küszöbén

(2 p. Other Lands vezércikkének kivonata, 1950. január)

- 1949. világmissziói statisztika

- Danhauser László: A világmisszió mai kérdései

- Dr. Podmaniczky Pál: A misszió világhelyzete a -belső szoba- ablakán át

(Új Harangszó, 1949. június)

- Weiler Henrik írásai: - Külmisszió munkásai a háború vérzivatarában

- Gyülekezetről gyülekezetre a külmisszió szolgálatában

(Evangélikus Evangélizáció, 1946. júniusi körlevele)

- Hajnalodik Keleten

(Új Harangszó, 1948. január)

- Misszió és gyarmatpolitika (Lelkipásztor, 1947. 8.száma)

- Új élet jelei a világ egyházaiban (Lelkipásztor, 1948. 7-8. száma)

- Élővíz, 1949. május 22-i cikkei:

- Benczúr László: Schweitzer Albert saját konfirmációjáról

- Danhauser László: A csodálatos missziói parancs

- Tarjáni Gyula: Döntés előtt

- Egy német hitvalló személyes bizonyságtétele

- Kováts Lajos: Livingstone naplójából és leveleiből Vázlatok

- Japán, brazil, amerikai és finn hírek

(Református Híradó, 1946.)

- Vándor Kálmán: A másvallású Isten

- Almásy László: Magyarok a Nílus szigetén

- Dr. T. Kagawa: Mi nékem a vallás?

(Harangszó, 1932.)

- Hírek Finnországból

- Japán misszió

(Új Harangszó)

- Jászok és kunok letelepedése

(Vasárnapi Újság, 1939. augusztus)

- Ezer évvel ezelőtt Kínában már voltak keresztyének

(Békehírnök, 1942.)

- Ngando dobja

(Békehírnök, 1941.)

- India a válaszúton (11 p. kézírás)

- Öekumenischer Pressedienst-ek (1947-48.)